Az NN Biztosító (ING Biztosító) jogi nyilatkozatainak a komédiája

Cimkék: ING (NN) Biztosító, KúriaGVHManipulálás nyereségre - veszteségre (LETILTVA), dr. Borza Gábor, Borzáné, dr. Okos Erika, Egyoldalú szerződésmódosítás, Placz József

 

 

VÍGJÁTÉK

 

„Az NN Biztosító (ING) jogi nyilatkozatainak a komédiája”

 

I. Felvonás:

Helyszín:       Az NN Biztosító (ING) havi hírlevelének első oldala

 

„Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve.

 

A biztosításokról teljes körű információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata, valamint a 737 jelű, a 747 jelű, a 037 jelű valamint a 047 jelű befektetési egységekhez kötött biztosítások különös feltételei tartalmaznak.

 

Az egyes eszközalapok befektetési politikáját és az egyes eszközalapokra jellemző befektetési kockázatot az Eszközalap tájékoztató tartalmazza 

 

(https://www.ing.hu/public/download/aktualis- eszkozalapok).  

 

Az eszközalapok kijelölése, az azokba befektetni tervezett arány megjelölése előtt az Eszközalap tájékoztatót alaposan áttanulmányozni szíveskedjen és csak ennek ismeretében hozza meg a befektetésre vonatkozó tájékozott döntését!  A befektetési kockázatot teljes egészében a szerződő viseli.  A befektetési egységek árfolyama nemcsak növekedhet, hanem csökkenhet is, különösen de nem kizárólagosan a legkockázatosabb eszközalapoknál.

 

A befektetési kockázatot minden esetben az ügyfél viseli!  Kérjük, hogy kockázatviselő hajlandósága szerint válassza meg az eszközalapokat és az azokban befektetni kívánt eszközök arányát.  Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmét, hogy a kockázatvállalási hajlandóságától eltérő eszközalap választás olyan kockázati kitettséghez vezethet, amely meghaladhatja a kockázatviselő képességét és/vagy pénzügyi profilját.

 

Befektetési döntése előtt mindig mérje fel, hogy a választott eszközalap összetétel alkalmas-e az Ön számára.”

 

 

"Kérjük döntésének meghozatala előtt minden esetben alaposan tanulmányozza az alábbi dokumentumokat:"

 

  • A 128 jelű ING Vista Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Különös Feltételei és 1-3. számú mellékletei
  • Az ING Biztosító általános életbiztosítási szabályzata
  • Eszközalap-tájékoztató a 128 jelű Befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz

 

Fontos figyelemfelhívás!

 

"Jelen információs dokumentum kizárólag a tájékoztatás célját szolgálja.  Az ING Vista életbiztosításra vonatkozó részletes feltételeket a termék szerződési feltételei tartalmazzák.  Ezekről az ING Biztosító az ügyfélszolgálatán kívül a honlapján (www.ing.hu/Vista) is tájékoztatást ad."

 

A részletes adózási tudnivalókat a honlapunkon találja (www.ing.hu/ado).

 

"Az életbiztosítási szerződés megkötése előtt az itt hivatkozott dokumentumokat alaposan olvassa át és csak ezek ismeretében, és megértése esetén kösse meg az életbiztosítási szerződést.  Legyen tisztában a feltételekkel és az adózási szabályokkal.  Alaposan gondolja végig, hogy a hosszú távú megtakarításai céljait milyen eszköz segítségével kívánja megvalósítani."

 

Forrás: VISTA TERMÉKLEÍRÁS

 

"Jelen információs dokumentum kizárólag a tájékoztatás célját szolgálja. Az ING Vista életbiztosításra vonatkozó részletes felté­teleket a termék szerződési feltételei tartalmazzák. Ezekről az ING Biztosító az ügyfélszolgálatán kívül a honlapján (www.ing.hu/ Vista) is tájékoztatást ad."

 

A részletes adózási tudnivalókat a honlapunkon találja (www.ing.hu/ado).

 

"Az életbiztosítási szerződés megkötése előtt a termékhez kapcsolódó dokumentumokat alaposan olvassa át és csak ezek is­meretében, és megértése esetén kösse meg az életbiztosítási szerződést. Legyen tisztában a feltételekkel és az adózási szabá­lyokkal. Alaposan gondolja végig, hogy a hosszú távú megtakarításai céljait milyen eszköz segítségével kívánja megvalósítani."

 

ForrásVISTA TERMÉKPROSPEKTUS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Felvonás:

 

Helyszín:       Az NN Biztosító (ING) jogi nyilatkozata - Eredeti (https://www.ing.hu/public/content/jognyilatkozat)

 

„Jelen Honlapot az ING Biztosító Zrt (a továbbiakban Biztosító) készítette kizárólag tájékoztatás céljából, amely mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható.

 

A Honlapon megismerhetők a Biztosító termékei, szolgáltatásai. A honlapon elérhető bármilyen dokumentáció és/vagy információ nem tekinthető ajánlattételnek, sem valamely pénzpiaci eszköz eladására vagy megvételére vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak.  A Honlapon említett bármely befektetés jelentős kockázatot hordozhat, nem szükségszerűen alkalmazható minden jogrendszerben és nem feltétlenül alkalmas minden befektető számára.  A befektetőktől elvárható, hogy saját befektetési döntéseiket önállóan, személyes felelősséggel ne a jelen honlapon elérhető információk alapján hozzák meg. Kizárólag a pénzügyi és üzleti téren releváns előnyök és kockázatok felmérésére vonatkozóan elegendő tudással és tapasztalattal rendelkező befektetőknek ajánlatos a jelen Honlapon említett bármely kibocsátó által kibocsátott pénzpiaci eszközben vagy piacon történő befektetés mérlegelése.”

 

Helyszín: Az NN Biztosító (ING) jogi nyilatkozata - Változtatott (https://www.nn.hu/felhasznalasi-feltetelek)

"Felhasználási feltételek

A www.nn.hu weboldal (továbbiakban Honlap) vagy bármely aloldala megnyitásával Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket.

 

Jelen Honlapot az NN Biztosító Zrt. (a továbbiakban Biztosító) készítette kizárólag tájékoztatás céljából, amely mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható.

 

A Honlapon megismerhetők a Biztosító termékei, szolgáltatásai, a honlapon megadott információk azonban nem minősülnek a biztosítási termékek és szolgáltatások részletes ismertetésének és nem helyettesítik a szerződési feltételkeben leírtakat. A honlapon elérhető bármilyen dokumentáció és/vagy információ nem tekinthető ajánlattételnek, sem valamely pénzpiaci eszköz eladására vagy megvételére vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak.

 

A Honlapon említett bármely befektetés jelentős kockázatot hordozhat, nem szükségszerűen alkalmazható minden jogrendszerben és nem feltétlenül alkalmas minden befektető számára. A befektetőktől elvárható, hogy saját befektetési döntéseiket önállóan, személyes felelősséggel és ne csak a jelen Honlapon elérhető információk alapján hozzák meg. Kizárólag a pénzügyi és üzleti téren releváns előnyök és kockázatok felmérésére vonatkozóan elegendő tudással és tapasztalattal rendelkező befektetőknek ajánlatos a jelen Honlapon említett bármely kibocsátó által kibocsátott pénzpiaci eszközben vagy piacon történő befektetés mérlegelése."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

III. Felvonás:

 

Helyszín:       Az NN Biztosító (ING) havi hírlevelének utolsó oldala

 

„Jogi nyilatkozat az eszközalapok mögött álló luxemburgi befektetési alapokhoz

 

E dokumentumban található információk kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, nem minősülnek ajánlattételnek, különösen nem a tájékoztató alapján történő értékpapír kezelésével, vételével vagy eladásával kapcsolatos ajánlatnak, vagy értékpapír befektetési stratégiában történő részvételre vonatkozó felhívásnak.

 

Bár különös gondot szenteltünk e dokumentum tartalmának, annak pontosságáért, helyességéért, teljességéért, a - kifejezett vagy vélelmezhető - tartalmáért felelősséget semmilyen jogcímen nem vállalunk.  Az e dokumentumban szereplő tájékoztatást - előzetes értesítés nélkül - megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk.  Sem az ING Investment Management, aki az eszközalapok mögött álló luxemburgi befektetési alapok hírlevelét készíti, sem az ING Biztosító Zrt., sem az ING Csoporthoz tartozó egyéb vállalat vagy egység, sem azok bármely tisztségviselője, igazgatója, vagy alkalmazottja nem tartozik - közvetve vagy közvetlenül - jogilag vagy más módon felelősséggel az e dokumentumban közölt tájékoztatásért és/vagy ajánlásért.

 

E dokumentumban foglalt tájékoztatás nem tekinthető befektetési szolgáltatásnak vagy azt kiegészítő szolgáltatásnak.

 

Az e dokumentumban foglalt tájékoztatást csak saját kockázatára használhatja fel.  Az e dokumentum felhasználásából, vagy arra támaszkodó döntéshozatalból az olvasó által elszenvedett esetleges veszteségért semmilyen - közvetlen vagy közvetett - jogi felelősség nem terhel bennünket.  A befektetés kockázattal jár.  Felhívjuk a figyelmét, hogy a befektetésének értéke emelkedhet és csökkenhet is, s hogy az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre, hozamra. A dokumentumban foglalt információk másolása, sokszorosítása, terjesztése előzetes engedély nélkül tilos.

 

Ezen nyilatkozattal kapcsolatban a holland jogszabályok az irányadók.

 

A mögöttes befektetési alapok az ING (L) és az ING International (SICAV) Luxemburgban létrehozott részalapjai.  Az ING (L) és az ING International SICAV a luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) által szabályosan engedélyezett jogi személy.

 

A mögöttes befektetési alapokra vonatkozó részletesebb tájékoztatás érdekében olvassa el a mögöttes befektetési alapok Tájékoztatóját és vonatkozó mellékleteit.  Az e dokumentumban említett mögöttes befektetési alapról, a termék jellemzőiről, költségeiről, és a kockázatokról szóló összes szükséges tájékoztatást az Egyszerűsített Tájékoztatóban tesszük közzé.  Ne vállaljon szükségtelen kockázatot!  Kérjük, olvassa el az Egyszerűsített Tájékoztatót.  A mögöttes befektetési alappal kapcsolatos Tájékoztatót és Egyszerűsített Tájékoztatót a következő weblapon találhatják meg: www.ingim.com."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Finálé:

 

Helyszín:       "EURÓ ALAPÚ GARANTÁLT BIZTOSÍTÁSOK" EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ 2-IK OLDAL ("Kockázati Jellemzők" bekezdés utolsó mondata)

 

“Nem vállalunk semmilyen garanciát arra, hogy induló befektetésének összegét visszakapja.”

 

Utószó, kérdések:

 

A Finálé anyaga a 2014 szeptember 30 előtti eszközalaptájékoztatókban nem szerepelt, így kérdéses az, hogy a 2014 szeptember 30 előtt megkötött szerződések részére ez jogilag alkalmazható-e?

 

A Finálé anyaga az „Euró Garantált Alapú” biztosítási szerződésekre hogyan hat ki?

----------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra.

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!