Az NN Biztosító (ING Biztosító) hozamszámolójának a története

HOZAMSZÁMOLÓ MAGYARÁZATAI 2012-07-22 ÉS 2015-07-16 KÖZÖTT

 

2012-07-22

 

Teljes körű eszközalap választás magyarázatok és korlátozások nélkül.  Összes eszközalap valós adatai a valós indulási dátumokkal. (HOZAMSZÁMOLÓ (2012. 07. 22)

---

 

2013-03-25

 

2013 márciusában egy új formátumú hozamszámoló került alkalmazásra. Az NN Biztosító (ING) Zrt. eltűntette az eszközalapok befektetési időszakainak a feltűntetését.  Teljes körű eszközalap választás értelmezhetetlen jogi magyarázattal.  Összes eszközalap adatai a legkésőbbi időpontban indult eszközalap indulási időpontját tekinti nullpontnak.  

HOZAMSZÁMOLÓ (2013-03-25)

 
Jogi magyarázat a hozamszámoló használatához

 

 “Több eszközalap együttes kiválasztása esetén a kalkulátor minden esetben a legkésőbbi időpontban indult eszközalap indulási időpontját tekinti nullpontnak, és minden alap teljesítrnényét ezen időponttól mutatja.”

 

 “A később indult alapokat kivéve az összehasonlításból, a számoló automatikusan régebbre tekint vissza, egészen az adott szelekcióban összevetett legfiatalabb alap kezdési időpontjáig. Egyenként, önállóan lekérdezve azonban minden egyes alapunk teljesítrnénye az indulástól kezdődően megtekinthető.”

 

 “A fenti táblázatban találja a kiválasztott időszakra vonatkozó hozamokat. A hozamok egy évnél rövidebb időszak megjelölése esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek. Ha a kiválasztott időszak kezdete megelőzi az alap indulásának időpontját, akkor a táblázatban feltűntetett hozam az alap indulás óta elért hozamát jelöli”

---

2015-04-01

 

A hozamszámoló funkció eltűntetve, új formátumban maximum 6 eszközalap választási lehetőséggel új módszer állt rendelkezésre primitíve, alkalmazhatatlan és értelmezhetetlen adatokkal. (HOZAM EURÓ 2015-4-30 (1)

---

 

2015-07-17

 

Formátum az alábbi magyarázattal visszaállítva eredeti (2012-07-22) állapotra, eszközalap összes választási korlátozásaik feloldva.  Az eszközalap indulásának nullpontja ellentétben van a 2013-03-25-i állásponttal, melyben az összes eszközalap adatai a legkésőbbi időpontban indult eszközalap indulási időpontját tekinti nullpontnak (HOZAM (EURÓ) 2015-07-16)

 

„Felhívjuk figyelmét, hogy az árfolyam és a mozgó átlag funkciók kiválasztása esetén a legkorábban indult eszközalap indulási időpontja lesz a nullpont; a százalékos változás funkció kiválasztása esetén pedig a legkésőbb indult eszközalap indulási időpontja. A hozamok egy évnél rövidebb időszak megjelölése esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek, kivéve a százalákos változás funkció választása esetében, ahol a hozamok nem évesített hozamot, teljes időszakra vonatkozó hozamot jelölnek minden esetben.”

 

Hogyan jutottunk el eddig?

 

Az NN Biztosító (ING) egy jól használható hozamszámolóval rendelkezett,   ING biztosító - hozamszámoló (2012. 07. 22) mellyel a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások eszközalapjainak hozamát lehetett lekérdezni.  Az érdeklődő a biztosítási módozat kiválasztása után megadta a lekérdezni kívánt időszakot, és megtudhatta az eszközalapok által elért hozamot függetlenül attól, hogy az egyes eszközalap mikor lett elindítva.  A képernyőn megjelent a választott időszak, eszközalaponként az eszközalap hozama, és az időszak, amire a megjelenített hozam vonatkozik.  Erre azért volt szükség, mert egy eszközalap indulhatott a megadott időszaknál később, így annak hozama nem a megadott időszakra vonatkozott, hanem az eszközalap indulásának időpontja volt a kezdő időpont.  Ilyen módon a befektetési eszközalapok valódi hozama lekérdezhető volt az eszközalap indulásától bármilyen időszakra.

 

Ez egy teljesen jól működő hozamszámoló volt.  Az NN Biztosító (ING) valamilyen okból ez nem felelt meg, ezért továbbfejlesztették.

 

A továbbfejlesztett változatban az időszak megadása kettő csúszkával történt.  Egy kicsit körülményes játék a kívánt időpont beállítása, de a bemeneti mezőben megadható a pontos időpont.  Lekérdezéssel az eredeti változathoz hasonlóan a képernyőn megjelentek a keresett adatok.  

 

LÁTSZÓLAG. A „fejlesztés” eredményeképpen ennél a változatnál már egyáltalán nem biztos, hogy azt az eredményt kapjuk, amit várunk.  Előfordulhat, hogy a hozamszámoló határozza meg, hogy milyen adatokat mutat meg, és a bemeneti mezőben átírja a megadott időpontot.  Ez a változatot is továbbfejlesztették!

 

A következő változat működése annyiban tér el az előzőektől, hogy ez ahelyett, hogy a kért adatokat mutatná meg, egyszerűen átírja a bemeneti mezőben megadott időpontot.

 

Mi indokolta a hozamszámoló fejlesztését?  Erről nem mástól hallhatunk bővebben, mint magától az ING biztosító vezető jogtanácsosától.  

 

Levél (ING) 2012. 11. 14 (4-ik bekezdés)

 

A cél az ÜGYFELEK széleskörű tájékoztatása, azoké az ügyfeleké, akikből az NN Biztosító (ING) él, és akikből az ING Biztosító többek között  Budapesten  a Dózsa György úti székházat fenntartja.

 

Mi is a valódi cél?

 

Az ügyfelek teljes félrevezetése komplikált, gyakran változó hozamszámláló alkalmazása múltbeli hozaminformációval.  Mint tudott, az NN Biztosító (ING) Zrt. külön figyelmet szentel arra, hogy az összes dokumentációjában tüzetesen felhívja valamennyi befektető figyelmét arra, hogy a befektetéssel járó ÖSSZES FELELŐSSÉG az a döntéshozóé, és az NN Biztosító (ING) ezért felelősséget nem vállal.

 

Az már a „mit sem sejtő” befektető felelőtlensége, hogy miért fektetett be félrevezető - hamis múltbeli hozaminformáció alapján egy vesztes eszközalapba? Az NN Biztosító (ING) Zrt. komoly figyelmet szentel arra a tényre, hogy a befektető figyelmét jogilag felhívja arra, hogy minden befektetési döntés kizárólagosan a befektető felelőssége, és az NN Biztosító (ING) azért felelősséget nem vállal.

 

Magyarul értelmezve maga az NN Biztosító (ING) Zrt. ad hazug – félrevezező múltbeli „ÉVESÍTETT” hozaminformációkat, mely alapján a mit sem sejtő befektető befektet. Miután az NN Biztosító (ING) Zrt. megkaparintotta a befektetett vagyon kezelési jogát, utána már a befektetőnek semmi joga nincs a panaszra, hiszen saját maga a saját felelősségére (felelőtlenségére) fektette be vagyonát a veszteséges eszközalapba.

 

Az NN Biztosító (ING) Jogi Nyilatkozatainak a komédiája (2015. 03. 08)

 

Utcai szabadrablás mesterfokon! 

 

----------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!