Az NN Biztosító (ING Biztosító) “becsületére” bízott befektetés komoly kockázat az ügyfél kárára

Cimkék: Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatEgyoldalú szerződésmódosításPlacz JózsefJó hírnév (?) megsértése,

 

Az NN Biztosító (ING) Zrt. 2012. július 2-án egyoldalúan módosította az ÁSZF összes gazdasági tételét a szerződő felek kárára.  A módosítás úgy az euró, valamint a forint befektetési alapokba fektetőket egyformán érinti.

 

Az NN Biztosítónak (ING) az egyoldalú szerződésmódosításra nem volt joga, melyet a Fővárosi Ítélőtábla egy II. fokon meghozott jogerős ítéletében alátámasztott.   Az NN Biztosító (ING) nem fogadta el a II. fokú bíróság ítéletét, és azt felülvizsgálatra felterjesztette a Kúriához.  A Kúria 2013. június 12-én megtartott tárgyaláson 100%-ban helybenhagyta a Fővárosi Ítélőtábla II. fokú ítéletét.

 

Az NN Biztosító (ING) még mindig ragaszkodik jogi álláspontjához, arra hivatkozva, hogy a 2. Számú Melléklet első mondata alapján a szerződés megkötésekor a felek között egyértelműen megállapodtak az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségében.

 

A 2. Számú Melléklet első mondata így szól:

 

Ez a melléklet a szabályzatban meghatározott, a tartam során módosuló adatokat tartalmazza.  A módosuló tételeket dőlt betűk és számok jelzik."

 

Mint az idézet szavaiból kiderül, ebben egyáltalán nincs egyértelmű megállapodás bármely fél részéről az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségéről.

 

Ahhoz, hogy egy jogi szerződésben bármely fél egyoldalúan szerződést módosíthasson, a törvény szerint annak 2 lehetősége van:

 

 1. jogszabály által
 2. közös megegyezés alapján

A “közös megegyezés” alkalmazásának alapfeltétele, hogy az eredeti szerződésben ÍRÁSBAN az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségéről meg kell állapodni.  Amennyiben az eredeti szerződésben a megállapodás nem történt meg, akkor egyoldalú szerződésmódosításra nincs jogi lehetőség.

 

Hogyan érinti az NN Biztosító (ING Biztosító) ügyfeleit a Kúria állásfoglalása?

 

Ha a szerződés 2012. július 2 előtt lett megkötve:

 

Az NN Biztosító (ING) nem változtathatja meg a szerződés feltételeit, mert a 2012. július 2 előtti ÁSZF-ban (szerződés) az “egyoldalú szerződésmódosítás” lehetősége nincs feltüntetve.  Sajnálatos módon a Biztosító figyelmen kívül hagyja a törvény előírásait, és a “RÁUTALÓ MAGATARTÁS” jogi elméletével, törvényellenesen ugyan, de alkalmazza ügyfeleivel szemben.

 

Ahhoz hogy a “ráutaló magatartás” jogi elméletét a Biztosító alkalmazhassa, annak alapfeltétele az, hogy már az eredeti szerződésben az “egyoldalú szerződésmódosítás” lehetősége el legyen fogadva.

 

Ha a szerződés 2012. július 2 után lett megkötve:

 

Amennyiben a megkötött szerződés okirataiban az ÁSZF, valamint a hozzá tartozó 2. Számú Melléklet át lett véve és aláírással elfogadva, abban az esetben a Biztosító jogosan alkalmazhatja az egyoldalú szerződésmódosítást.

 

Fontos megjegyeznem azt, hogy a 2012. július 2 után megkötött szerződések esetén az ügyfél tüzetesen nézze át az általa átvett okiratokat, és amennyiben a nevezett 2 dokumentum nem szerepel az általa átvett listán, úgy az NN Biztosító (ING) jogellenesen alkalmazza az egyoldalú szerződésmódosítást az ügyfél ellen.

 

Jogosan felmerül a kérdés, hogy bárki miért is kötne egy jogi szerződést bárkivel, ha a szerződésben foglaltakat a másik fél egyoldalúan módosíthatja?

 

Az NN Biztosító (ING) fondorlatos módon bebiztosította saját részére azt, hogy a károsult ügyfél hiába fordul a Hatósághoz “PSZÁF” jogorvoslatért, mert ott az NN Biztosító (ING) rokoni kapcsolatának érvényesítésével a károsultnak még esélye sincs a meghallgatásra.  Az feltételezhető és valószínű, hogy mindkét fél "Borza" nevével, hogy az NN Biztosító (ING) vezérigazgató-helyettese dr. Borza Gábor és a PSZÁF főosztályvezető-helyettese Borzáné dr. Okos Erika rokoni kapcsolatban állnak, így valamennyi, az NN (ING) törvényellenes cselekedeteinek a kivizsgálására beadott kérelem elutasításra kerül.

 

Még mindennek a tetejébe az NN Biztosító (ING) vezérigazgató asszonya a Biztosító honlapján részletes riportot ad a Biztosító becsületéről, az ügyfelek érdekeinek a képviseletéről, addig az irányítása alatt működő vállalat utcai szabadrablásban fosztogatja a mit sem sejtő és félrevezetett ügyfeleket.

 

Az ING (NN) Biztosító Zrt. által elkövetett gazdasági bűncselekmények sorozatáról az alábbi hatóságok lettek írásban és bizonyítékokkal ellátva értesítve.

Mielőtt a kivizsgálási kérelmek sorozata elindult a hatóságok felé, az ING (NN) Biztosító írásban lett értesítve az általa elkövetett gazdasági bűncselekmények kivizsgálására.

 

 

Az összes kivizsgálási kérelem (10) az ING (NN) Biztosító Zrt. által „ki lett vizsgálva”, és jogsértés nem lett megállapítva.

 

Miután maga a Biztosító mindent rendben talált, a kivizsgálási kérelmek sorozata lett a hatóság(ok) felé bizonyítékokkal ellátva elindítva.

 

 1. PSZÁF LEVELEZÉSEK
 2. Fővárosi Főügyészség 2011. 08, 23.

 3. GVH (Gazdasági Versenyhívatal) (2012. 10. 01)

 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (2012. 11. 28)

 5. PSZÁF Elnöke 2012. 03. 26

 6. Levél ING - Holland részére 2013. 07. 03

 7. Levél Ms. Cornelia Coman, CEO részére 2013. 07. 10

 8. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (2013. 07. 15)

 9. Népszava (2013. 09. 02)

 10. Index Fórum (2013. 09. 03)

 11. Orbán Viktor Miniszterelnök Úr (2013. 10. 07)

 12. MNB

 

A hatóságokhoz küldött valamennyi kérelem autómatikusan továbbítva lettek a PSZÁF-hoz kivizsgálásra, ahol a kivizsgálás minden esetben Borzáné dr. Okos Erika főosztályvezető-helyettes asszony kezébe került.  A PSZÁF Borzáné, dr. Okos Erika főosztályvezető-helyettese aláírásával a kérvényeket minden esetben érdembeli kivizsgálás nélkül elutasította”.

 

Megemlítést követel az a tény is, hogy az ING (NN) Biztosító Zrt. vezérigazgató-helyettese dr. Borza Gábor volt, így felmerült az összeférhetetlenség gyanúja a pénzintézet, és az őt felügyelő hatóság között.  Ennek a felderítésére kérvény lett felterjesztve úgy a PSZÁF-hoz, valamint annak elnökéhez is, mely eredménytelenül azzal zárult, hogy a PSZÁF főosztályvezető-helyetteseBorzáné dr. Okos Erika és az ING (NN) Biztosító vezérigazgató-helyettese, dr. Borza Gábornem élnek közös háztartásban, így az összeférhetetlenség lehetősége jogilag kizárt.

 

Magyarázatot és hatósági kivizsgálást követel az is, hogy maga a felügyeleti hatóság "PSZÁF" Borzáné, dr. Okos Erika, (PSZÁF főosztályvezető-helyettes) közreműködésével, és az ING (NN) Biztosító dr. Borza Gábor (vezérigazgató-helyettese) hogyan tudták eltitkolni és megakadályozni az ING (NN) Biztosító által elkövetett gazdasági bűncselekmények sorozatát és annak a kivizsgálását a hatóság elöl?

 

Nagy valószínűséggel, a Buda-Cash, Quaestor, stb. balszerencséje az ING (NN) Biztosítóhóz viszonyítva nem más, mint a beépített védettségi kapcsolatok hiánya úgy a Buda-Cash, Quaestor, stb. igazgatói tanácsába, valamint a felügyeletnél (PSZÁF), igy az ING (NN) Biztosító minden esetleges korlátozás és retorzió nélkül utcai szabadrablással fosztogathatja a fogyasztók százezreit.

 

Nincs az a pénzintézet, mely megengedhetné magának azt, hogy a befektetők bizalmát, anyagi stabilitását bármilyen formában is veszélyeztetné.

 

Időközben az ING (NN) Biztosító felelősségrevonás nélkül, bűntetlenül tovább folytathatja a magyar fogyasztók utcai szabadrablását és kifosztását.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)