Az ING (NN) Biztosító Zrt. fiktív részvényeket forgalmaz több 10 milliárdos értékben.

 

 MANIPULÁLÁS - Az ING (NN) Biztosító Zrt. fiktív eszközalapokat forgalmaz több 10 milliárdos értékben.

 

Az ING (NN) Biztosító Zrt. publikusan közzétett információja alapján (havi hírlevél – eszközalap tájékoztató – hozamszámoló) 100%-ban azonos névvel, befektetési információval – azonosítóval (ISIN) forgalmazza egyazon eszközalapnak 2-3 változatát, melyek egymástól 100%-ban eltérő hozamokkal – évesített hozamokkal – eszközértékekkel – árfolyamokkal rendelkeznek.

 

Az ISIN (nemzetközi biztonsági azonosító szám) szerepe éppen abban áll, hogy az eszközalapot vásárló befektető bárhol egy adott ISIN azonosítóval ellátott eszközalapot egyértelműen beazonosíthassa, annak teljes és valós pénzügyi adatait, (megtekinthesse; elemezhesse az alap nettó eszközállományának változásait, múltbéli teljesítményét, hozamát, „havi és évesített”), stb, majd az eredeti és hiteles információ alapján meghozhassa befektetési döntését.

 

Az ING (NN) Biztosító az adatok manipulálásával a saját gazdasági érdekében tudatosan félrevezeti – megkárosítja a fogyasztókat és befektetőket. (egy eszközalapnak egy ISIN azonosítóval 2, esetlegesen 3 változata eltérő adatokkal.)

 

A vádak bizonyítására eredeti ING okmányok saját, jogvédett tartalmú PDF formátumban állnak a rendelkezésre.

 

Az ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 35/2013. (XII. 16.) MNB RENDELET  (F/1)

 

“Az egy sorozatba tartozó értékpapírok azonos ISIN azonosítóval rendelkeznek.  Az ISIN rendelet alapján a kibocsátó az alábbi esetekben köteles ISIN azonosítót igényelni:

 

 1. új értékpapír-sorozat kibocsátásakor,
 2. ha megváltozik a meglévő (korábban már beazonosított) értékpapír-sorozat
 3. előállításának formája (pl. nyomdai → dematerializált)
 4. névértéke vagy devizaneme
 5. kapcsolódó jogainak és kötelezettségeinek köre
 6. ha az egy sorozaton belül eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok átmenetileg nem azonos jogokat testesítenek meg (pl. törtosztalék), vagy
 7. ha a tőzsdén már jegyzett értékpapírral azonos értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírok forgalomba hozatala esetén a később forgalomba hozott értékpapírok ugyanazon tőzsdére történő bevezetésére nem a forgalomba hozatallal egy időben kerül sor.”

 

ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 35/2013. (XII. 16.) MNB RENDELET (F/1) alapján

 

ÁSZF EURÓ (2014) "7/b" bekezdése alapján: (F/2)

 

“7/b) Az eszközalapok jellemzôen egy-egy meghatározott befektetési alap (mögöttes alap) által kibocsátott befektetési eszközökbe fektetnek.  Ennek megfelelôen az eszközalap befektetési teljesítményét a mögöttes alap befektetési teljesítménye határozza meg.

 

A következő kérdés kivizsgálásra és magyarázatra vár:

 

 1. Az ÁSZF 7/b pontját figyelembe véve hogyan és mi alapján lehet egy egyedi azonosítóval rendelkező eszközalapnak több, egymástól teljesen eltérő változata (hozama – eszközértéke – árfolyama, stb) mikor az eszközalapok összes befektetési adatai (ISIN azonosító kód, befektetési politika, költségek, alap összes adatai, visszatekinthető hozamok, naptári éves hozamok, befektetési stílus, kimutatások, kockázati jellemzők, VAR, Eval, Piaci kockázat, Hitelezési kockázat, deviza kockázat, kamat kockázat, S&P besorolás, Országok szerinti megosztás, Kamatkitettség) 100%-ban azonosak?

 

Tény: Az ING (NN) Biztosító Zrt. különös figyelemmel felhívja a befektetők figyelmét arra, hogy az ING által nyilvánosan közzétett „havi hírlevél – eszközalap tájékoztató” részletes ismerete fontos minden befektető számára, és csak is annak teljes ismeretében hozza meg mindenki a befektetésével járó döntéseket.  (FIGYELMEZTETÉS "HÍRLEVÉL ELSŐ OLDALA" (TEXT) (F/3),

 

“Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve.”

 

“Az egyes eszközalapok befektetési politikáját és az egyes eszközalapokra jellemző befektetési kockázatot az Eszközalap tájékoztató tartalmazza (https://www.ing.hu/public/download/aktualis-eszkozalapok).  Az eszközalapok kijelölése, az azokba befektetni tervezett arány megjelölése előtt az Eszközalap tájékoztatót alaposan áttanulmányozni szíveskedjen és csak ennek ismeretében hozza meg a befektetésre vonatkozó tájékozott döntését.

 

A befektetési kockázatot – ideértve valamely eszközlap esetleges felfüggesztéséből eredő kockázatokat is – teljes egészében a szerződő viseli.  A befektetési egységek árfolyam nemcsak növekedhet, hanem csökkenhet is, különösen de nem kizárólagosan a legkockázatosabb eszközalapoknál.

 

Kérjük, hogy kockázatviselő hajlandósága szerint válassza meg az eszközalapokat és az azokban befektetni kívánt eszközök arányát.  Amennyiben az eszközalapok kiválasztása és az azokban befektetni kívánt eszközök arányának meghatározása során kockázatvállalási hajlandóságától, illetve a javasolt befektetési portfolióktól eltér, úgy ezt csak saját kockázatára teheti meg.  Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmét, hogy ez olyan kockázati kitettséghez vezethet, amely meghaladhatja a kockázatviselő képességét és/vagy pénzügyi profilját.”

 

“Befektetési döntése előtt mindig mérje fel, hogy a választott eszközalap összetétel alkalmas-e az Ön számára.”

 

Tény: 2014-12-31-i adatok:

 

EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ LU0095084066 (EURÓ ALAPÚ) (F/6)

EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ LU0095084066 (HOLLAND-HUF) (F/7)

EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ LU0095084066 (VISTA-EURÓ) (F/8)

 

EU RÉSZVÉNY - ÁRFOLYAM ARÁNY (EURÓ-VISTA) 127% (F/9) (KALKULÁLT)

EU RÉSZVÉNY - ÁRFOLYAM ARÁNY (EURÓ-HUF) 362% (F/9) (KALKULÁLT)

 

ÁRFOLYAM - HÍRLEVÉL ELSŐ OLDAL (EURÓ ALAPÚ) 1,128397 EURÓ (F/9)

ÁRFOLYAM - HÍRLEVÉL ELSŐ OLDAL (VISTA EU) 1,00471 EURÓ (F/10)

ÁRFOLYAM - HÍRLEVÉL ELSŐ OLDAL (HOLLAND HUF) 110,69294 HUF (F/11)

 

EU RÉSZVÉNY - HAVI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK (EU ALAP) 10.931.330 EURÓ (F/12)

EU RÉSZVÉNY - HAVI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK (VISTA EU) 11.808 EURÓ (F/12)

EU RÉSZVÉNY - HAVI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK (HUF) 1.803.240.444 HUF (F/12)

 

EU RÉSZVÉNY - ESZKÖZÉRTÉK VÁLTOZÁS (EU ALAP) -935.021 EURÓ (F/13) (294.428.762 HUF)

EU RÉSZVÉNY - ESZKÖZÉRTÉK VÁLTOZÁS (VISTA EU) 8.333 EURÓ (F/13) (2.623.978 HUF)

EU RÉSZVÉNY - ESZKÖZÉRTÉK VÁLTOZÁS (HUF) -56.496.798 HUF (F/13)

DEVIZA ÁRFOLYAM: 314,89 HUF / EURÓ 

 

ÉVESÍTETT HOZAM (EURÓ ALAPÚ) -2,54% (F/14)

ÉVESÍTETT HOZAM (VISTA-EURÓ) -2,56% (F/14)

ÉVESÍTETT HOZAM (HOLLAND-HUF) 0,18% (F/14)

 

ÁSZF EURÓ (2014) "7/b" bekezdése (F/2)

ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 35/2013. (XII. 16.) MNB RENDELET (F/1)

FIGYELMEZTETÉS "HÍRLEVÉL ELSŐ OLDALA" (TEXT) (F/3)

FIGYELMEZTETÉS "HÍRLEVÉL ELSŐ OLDALA (F/3/a)

 

A következő kérdések kivizsgálásra és magyarázatra várnak:

 

 1. Hogyan és mi alapján különböznek az eszközalap(ok) árfolyamai (B6/3, 1,28397 Euró Alapú – hírlevél első oldala), B6/4 1,00471 Euró Vista Alapú – hírlevél első oldala, B6/5 110,69294 HUF – hírlevél első oldala) ugyanabban az eszközalap csomagban, miközben az összes adatok, valamint az „ISIN azonosító kód” (A6/1 Eu alapú, A6/2 HUF, A6/3 Vista (eszközalap tájékoztatók)) 100%-ban azonosak?
 2. Hogyan és mi alapján állapítottak meg 127% értékű arány különbséget  az Euró alapú és a Vista alapú eszközalapnak árfolyamai között?  (Eu alapú eszközalap árfolyam értéke 27%-al magasabb mint ugyanannak a z eszközalapnak az árfolyam értéke 100%-os azonosító kód (ISIN) a Vista terméknél)
 3. Hogyan és mi alapján állapítottak meg 362% értékű arány különbséget az Euró alapú és a Holland (HUF) alapú eszközalapnak árfolyamai között?  (Eu alapú eszközalap árfolyam értéke több mint 3,6-szorosa mint ugyanannak a z eszközalapnak az árfolyam értéke 100%-os egységes azonosítóval (ISIN) a Hollandus terméknél?)
 4. Hogyan és mi alapján különböznek a “Havi Nettó Eszközértékek” (10.931.330 Euró Alapú, 11.808 Euró Vista, 1.803.240.444 HUF) ugyanannak az egyedi ISIN egységes azonosító kóddal rendelkező eszközalapnak a három termékénél?
 5. Hogyan és mi alapján különbözik a “Havi Nettó Eszközérték Változása” (-935.021 Euró Alapú, 8,333 Euró Vista, -56.496.798 HUF) ugyanannak az egyedi ISIN azonosító kód rendelkező eszközalapnak a három termékénél?
 6. Hogyan és mi alapján különböznek a “Havi Hozam” értékek (-2,54% Euró Alapú, -2,56% Euró Vista, 0,18% HUF) ugyanannak az egyedi ISIN azonosítóval rendelkező eszközalapnak mind a három termékénél?

 

 

Mellékletek:

 

F/1      ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 35/2013. (XII. 16.) MNB RENDELET 

F/2      ÁSZF EURÓ (2014) "7/b" bekezdése

=======================================================================

F/3      FIGYELMEZTETÉS "HÍRLEVÉL ELSŐ OLDALA" (TEXT)

F/3/a   FIGYELMEZTETÉS "HÍRLEVÉL ELSŐ OLDALA

=======================================================================

F/4      FIKTÍVEN "FEKETÉN" FORGALMAZOTT NN (ING BIZTOSÍTÓ) ESZKÖZALAP ÉRTÉKEK ÉS ÁRFOLYAM ARÁNYOK "EURÓ ALAPÚ" - "VISTA EURÓ" ÉS "HUF" ALAPOKHOZ VISZONYÍTVA (2014-12-31)

F/5      ÖSSZEHASONLÍTÁS „EU RÉSZVÉNY” (EURÓ / HUF / VISTA) HAVI HOZAMOK

=======================================================================

F/6      EU RÉSZVÉNY LU0095084066 ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ (EURÓ ALAPÚ)

F/7      EU RÉSZVÉNY LU0095084066 ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ (HOLLAND-HUF)

F/8      EU RÉSZVÉNY LU0095084066 ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓ (VISTA-EURÓ)

=======================================================================

            EU RÉSZVÉNY” ÁRFOLYAM ARÁNY (127% - EURÓ-VISTA) (KALKULÁLT)

            EU RÉSZVÉNY” ÁRFOLYAM ARÁNY (362% - EURÓ-HUF) (KALKULÁLT)

=======================================================================

F/9      ÁRFOLYAM - HÍRLEVÉL ELSŐ OLDAL (EURÓ ALAPÚ) (1,28397 EURÓ)

F/10    ÁRFOLYAM - HÍRLEVÉL ELSŐ OLDAL (VISTA EU) (1,00471 VISTA EURÓ)

F/11    ÁRFOLYAM - HÍRLEVÉL ELSŐ OLDAL (HOLLAND) (110,69294 HUF)

=======================================================================

F/12    EU RÉSZVÉNY - HAVI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK (10.931.330 - EURÓ EU ALAP)

F/12    EU RÉSZVÉNY - HAVI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK (11.808 EURÓ - VISTA EU)

F/12    EU RÉSZVÉNY - HAVI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK (1.803.240.444 HUF)

=======================================================================

F/13    EU RÉSZVÉNY - ESZKÖZÉRTÉK VÁLTOZÁS (-935.021 EURÓ - EU ALAP)

F/13    EU RÉSZVÉNY - ESZKÖZÉRTÉK VÁLTOZÁS (8.333 EURÓ - VISTA EU)

F/13    EU RÉSZVÉNY - ESZKÖZÉRTÉK VÁLTOZÁS (-56.496.798 HUF)

=======================================================================

F/14    ÉVESÍTETT HOZAM (EURÓ ALAPÚ) (-2,54%)

F/14    ÉVESÍTETT HOZAM (VISTA-EURÓ) (-2,56%)

F/14    ÉVESÍTETT HOZAM (HOLLAND-HUF) (0,18%)

=======================================================================

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

 http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!