Az ING (NN) Biztosító törvényellenes bűncselekményeinek sorozata ellen eddig a következő intézkedések lettek végrehajtva

Az ING (NN) Biztosító törvényellenes bűncselekményeinek sorozata ellen eddig a következő kivizsgálási kérelmek / feljelentések lettek végrehajtva:

 

1.     Az ING Biztosító felé 2008 óta legalább 22 írásbeli értesítések, felszólítások, levél (EMAILEK - ING (12), LEVELEK - ING (10) került megírásra az elszámolási problémákkal kapcsolatban. A probléma nem oldódott meg.

 

2.     Placz József személyes kihallgatást kért az ING (NN) Biztosítónál a kérdések – problémák megértésére, megoldására. Ennek nem lett eredménye.

 

3.     Placz József kérelemmel fordult a PSZÁF-hoz arra vonatkozóan, hogy vizsgálják felül az ING Biztosító által a napi értékek megállapítására alkalmazott értékelési módszertA vizsgálatot elkezdték, lezárták. Határozatukban tájékoztatást adtak az ING Biztosító álláspontjairól.

 

A PSZÁF átküldte az anyagot kivizsgálásra a Gazdasági Versenyhivatalhoz. (GVH) A GVH a kivizsgálást elkezdte, majd az ügyet értesítés nélkül lezárta.

 

4.     Placz József kérelemmel fordult a Fővárosi Főügyészséghez, hogy vizsgálják felül az ING Biztosító által az eszközalapok napi értékének a megállapítására alkalmazott értékelési módszert. Válaszukban értesítést küldtek jogszabályi hivatkozásokkal arról, hogy az ügy kivizsgálása nem az ő hatáskörükbe tartozik.

 

5.     Placz József kérelemmel fordult a PSZÁF-hoz arra vonatkozóan, hogy vizsgálják ki az általuk megírt „PSZÁF Vezetői Kőrlevél” tartalmát és minősítsék hogy az megfelel-e egy „valódi PSZÁF Vezetői Körlevélnek”? Válaszuk az volt, hogy a levél, melyet ők írtak, nem az ügyfélre tartozik.

 

6.     Placz József kérelemmel fordult a GVH-hoz arra vonatkozóan, hogy vizsgálják ki az ING Biztosító által alkalmazott egyoldalú szerződésmódosítás jogosságátA GVH a kivizsgálást elkezdte, majd az ügyet lezárta. A GVH az ügyet kivizsgálásra átküldte a PSZÁF-hoz.

 

7.     Placz József kérelemmel fordult az Igazságügyi Minisztériumhoz (Varga Mihály Miniszterelnök Úr) az ING (NN) Biztosító Zrt. által elkövetett gazdasági bűncselekmények kivizsgálására.  Az Igazságügyi Minisztérium az ügy kivizsgálását azonnal átküldte a PSZÁF-hoz.

 

8.     Placz József kérelemmel fordult a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz (Dr. Navracsics Tibor Miniszterelnök Úr) az ING (NN) Biztosító Zrt. által elkövetett gazdasági bűncselekmények kivizsgálására.  Az Igazságügyi Minisztérium az ügy kivizsgálását azonnal átküldte a PSZÁF-hoz.

 

9.     Placz József kérelemmel fordult Orbán Viktor Miniszterelnök Úrhoz az ING (NN) Biztosító Zrt. által elkövetett gazdasági bűncselekmények kivizsgálására.  Orbán Viktor Miniszterelnök Úr az ügy kivizsgálását azonnal átküldte a PSZÁF-hoz.

 

A hatóságokhoz küldött valamennyi kérelem autómatikusan továbbítva lettek a PSZÁF-hoz kivizsgálásra, ahol a kivizsgálás minden esetben Borzáné dr. Okos Erika főosztályvezető-helyettes asszony kezébe került.  A PSZÁF Borzáné, dr. Okos Erika főosztályvezető-helyettese aláírásával a kérvényeket minden esetben „érdemi kivizsgálás nélkül elutasította”.

 

Megemlítést követel az a tény is, hogy az ING (NN) Biztosító Zrt. vezérigazgató-helyettese dr. Borza Gábor volt, így felmerült az összeférhetetlenség gyanúja a pénzintézet, és az őt felügyelő hatóság között.  Ennek a felderítésére kérvény lett felterjesztve úgy a PSZÁF-hoz, valamint annak elnökéhez is, mely eredménytelenül azzal zárult, hogy a PSZÁF főosztályvezető-helyettese Borzáné dr. Okos Erika és az ING (NN) Biztosító vezérigazgató-helyettese, dr. Borza Gábor “nem élnek közös háztartásban, így az összeférhetetlenség lehetősége jogilag kizárt.”

 

Magyarázatot és hatósági kivizsgálást követel az is, hogy maga a felügyeleti hatóság "PSZÁF" Borzáné, dr. Okos Erika, (PSZÁF főosztályvezető-helyettes) közreműködésével, és az ING (NN) Biztosító dr. Borza Gábor (vezérigazgató-helyettese) hogyan tudták eltitkolni és megakadályozni az ING (NN) Biztosító által elkövetett gazdasági bűncselekmények sorozatát és annak a kivizsgálását a hatóság elöl?

 

Valamennyi PSZÁF által “elvégzett kivizsgálás” a következő végzéssel végződött:

 

„Tekintettel arra, hogy a Felügyelet által hivatalból indított felügyeleti ellenőrzési eljárás során a Felügyelet rendszer szinten vizsgálta a unit-linked befektetések kezelését, a unit-linked eszközalapok befektetési politikáit is, így a Psztv. 67. § a) pontja szerint a Kérelmezők egyedi fogyasztói beadványa alapján a Felügyelet fogyasztóvédelmi eljárást nem folytathat, és a hivatkozott rendelkezésnek megfelelően - a hivatalból folytatott eljárása iktatószámának közlésével — a jelen eljárást megszüntette.”

 

„A Felügyelet eljárása során megállapította, hogy a 2011. augusztus 8. napján kelt kiértesítő levél alapján a Biztosító működésének átfogó ellenőrzésére hivatalból indított felügyeleti ellenőrzési eljárás keretében átfogó vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) folytatott le a Biztosítónál. A vizsgált időszak 2009. január 1-jétől a vizsgálat lezárásáig terjedt. A Felügyelet a 106387/2011., illetve 8409/2012. iktató számokon folytatott felügyeleti vizsgálatában egyebek között a vizsgálat tárgyává tette Biztosító befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékeit jogi és aktuáriusi szempontból, a Biztosító unit-linked befektetéseinek kezelését, a unit-linked eszközalapok befektetési politikáit is.

 

UL termékek, valamint a kapcsolódó kockázatok, illetve azok Biztosító általi azonosítása, kezelése. A Felügyelet a vizsgálatot a JÉ-II-B-201/2012. számú határozattal zárta le. A Felügyelet fenti határozatát 2012. március 5. napján honlapján közzétette.”

 

Nagy valószínűséggel, a Buda-Cash, Quaestor, stb. balszerencséje az ING (NN) Biztosítóhóz viszonyítva nem más, mint a beépített védettségi kapcsolatok hiánya úgy a Buda-Cash, Quaestor, stb. igazgatói tanácsába, valamint a felügyeletnél (PSZÁF), igy az ING (NN) Biztosító minden esetleges korlátozás és retorzió nélkül utcai szabadrablással fosztogathatja a fogyasztók százezreit.

 

Nincs az a pénzintézet, mely megengedhetné magának azt, hogy a befektetők bizalmát, anyagi stabilitását bármilyen formában is veszélyeztetné.

 

Időközben az ING (NN) Biztosító felelősségrevonás nélkül, bűntetlenül tovább folytathatja a magyar fogyasztók utcai szabadrablását és kifosztását.

 

A TELJES ÉS RÉSZLETES HATÓSÁGI KIVIZSGÁLÁS EL LESZ VÉGEZVE / VÉGEZTETVE!

 

Számtalan kisérletet tettem annak érdekében, hogy a sugárzott, internet és írott média figyelmét felhívjam a problémákra. Néhány visszajelzés érkezett, melyben egyértelműen kijelentették, hogy ők az ilyenfajta nyilvánosságot az esetleges jogi felelősségek, következmények miatt nem vállalhatják.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!