Az ING (NN) Biztosító az általa forgalmazott eszközalapok befektetési adatainak a manipulálásával mesterfokon megkárosítja a mit sem sejtő magyar fogyasztókat!

Az ING (NN) Biztosító az általa forgalmazott eszközalapok befektetési adatainak a manipulálásával mesterfokon megkárosítja a mit sem sejtő magyar fogyasztókat!

 

A pénzintézet saját nyilatkozata alapján elismeri, hogy valamennyi általa forgalmazott eszközalapok “SICAV’sLuxemburgban létrehozott részalapok.  Azonban a fordítással / értelmezéssel az ING (NN) Biztosító félrevezeti / átveri a fogyasztókat.

 

Az ING (NN) Biztosító által forgalmazott eszközalapok valójában NEM a “Mögöttes alap ISIN kódjával” vannak azonosítva, hanem az eszközalapok egyedi és nemzetközileg is nyilvántartott ISIN azonosítójaival.  Az ING (NN) Biztosító Zrt. által forgalmazott eszközalapok VALÓS “mögöttes befektetési adatai” az alábbi  hivatkozáson megtekinthetőek. (http://www.biztositobank.hu/sites/default/files/ing_nn_biztosito_eszkozalapjainak_mogottes_befektetesi_adatai_2018-03-31.pdf)

 

A “Mögöttes alap ISIN kódjával” való azonosítás az ING (NN) Biztosító találmánya, melynek kizárólagos jelentősége a fogyasztók félrevezetésére és megkárosítására adja meg a lehetőséget.

 

Az “EU Részvény Eszközalap” befektetési adatait elemezve az NN (L) Holland anyacégnek nem létezik olyan ISIN: LU0095084066 “EU Részvény Eszközalapja” (NN (L) Euro Equity, mely árfolyama és befektetési adatai megeggyeznének (vagy legalább is hasonlítanának) az ING (NN) Biztosító által Magyarországon forgalmazott egyazon eszközalap befektetési adataival.

 

A befektetési adatokban való eltérések óly méretűek, hogy minden kétséget kizáróan nem egyazon termékről van szó.

 

Árfolyamok:

NN Holland                           € 178,20

NN Magyar – (euro)             €1,56056

NN Magyar – (euro / vista)  €1,19418

NN Magyar – (forint)            134,04932 forint

 

Úgy a hazai, valamint a nemzetközi pénzpiaci törvények és jogszabályok figyelembe vételével jogilag elképzelhetetlen egyazon eszközalap egyazon ISIN azonosítóval ellátva nem azonos befektetési adatokkal (árfolyam, eszközérték és hozam) való forgalmazása. A csalás óly mértékű, hogy a vizsgált esetek több mint 2/3-ában valós hozam esetén az ING (NN) Biztosító magyar befektetői alacsonyabb hozamot, veszteség esetében pedig magasabb veszteséget realizálhattak mint a valós, nemzetközileg is nyilvántatott értékek. Táblázat

 

Az ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 35/2013. (XII. 16.) MNB RENDELET egyértelműen nyilatkozik affelöl, hogy nem lehet egyazon eszközalapot egyazon ISIN azonosítóval ellátni, ha:

 

  • új értékpapír-sorozat kibocsátásakor,
  • ha megváltozik a meglévő (korábban már beazonosított) értékpapír-sorozat
  • előállításának formája (pl. nyomdai → dematerializált)
  • névértéke vagy devizaneme
  • kapcsolódó jogainak és kötelezettségeinek köre
  • ha az egy sorozaton belül eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok átmenetileg nem azonos jogokat testesítenek meg (pl. törtosztalék), vagy
  • ha a tőzsdén már jegyzett értékpapírral azonos értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírok forgalomba hozatala esetén a később
  • forgalomba hozott értékpapírok ugyanazon tőzsdére történő bevezetésére nem a forgalomba hozatallal egy időben kerül sor.

 

A fent megnevezett MNB rendelet NEM csak a Magyarországon forgalmazott befektetésekre vonatkozik, hanem valamennyi nemzetközileg forgalmazott befektetésekre is.  Törvényileg elképzelhetetlen az, hogy az ING (NN) Biztosító, vagy bármely más pénzintézet bárhol a világon forgalomba hozhasson egyazon befektetési jegyet egyazon ISIN azonosítóval eltérő névértékben (árfolyam) vagy devizanemben.  (euro, forint, USD, stb.)  Az ING (NN) Biztosító úgy gondolja, hogy a hazai, valamint a nemzetközi jogszabályok reá nem vonatkoznak. 

 

A fogyasztók minden tranzakcióban (vétel, eladás, átváltás, visszaváltás) át vannak verve és meg vannak károsítva, mert az ING (NN) Biztosító a valóságnak nem megfelelő befektetési adatokkal kezeli vagyonukat.  A fogyasztók abban a hitben voltak és vannak, hogy befektetésük egy hiteles és megbízható, kb. 150 éves múlttal rendelkező nemzetközi pénzintézet biztos kezében van. 

 

A rendelkezésre álló eredeti és hiteles eszközalaptájékoztatók - hírlevelek és publikus dokumentek „ING Holland” egyértelműen azt igazolják, hogy az NN (ING) Biztosító termékcsaládjának összes eszközalapjai a valós és nemzetközileg is nyilvántartott eszközalapok befektetési adataihoz azon kívül, hogy az NN (ING) Biztosító az összes eszközalapjait az eredeti és hiteles okmányok égisze alatt ugyanazzal a névvel, befektetési információval és "ISIN azonosítóval" forgalmazza (kb. 150 milliárd forintot meghaladó értékben 2018 március 31-i adat) más köze nincs.

 

Valójában, az NN (ING) Biztosító olyan befektetési adatlapot ismertet meg a fogyasztóval, melynek semmi köze nincs a valós, nemzetközileg is nyilvántartott befektetési adatokhoz.  Miután a "mit sem sejtő fogyasztó" hamis befektetési adatok alapján meghozta befektetési döntését, az már a befektető felelőssége / felelőtlensége. 

 

Az adatok és bizonyítékok eltűntetése:

 

Az ING (NN) Biztosító a kezdettől (2004) havonta publikált hírleveleket, melyekben az általa forgalmazott valamennyi eszközalap befektetési adatait (a valóságnak nem megfelelő) nyilvánosságra hozta.  Ezek gyűjteményéből lehetett illegális tevékenységére rájönni.  Sajnálatos módon, 2018. március 31 óta a havi hírlevelek publikálása megszűnt, így a  pénzintézet megnehezítette(?) az általa elkövetett pénzpiaci csalásának a felderítését.  Szerencsére  az „NN (ING) Holland” anyavállalat minden hónapban a világ valamennyi főbb nyelvén (francia, angol, német, olasz, spanyol, holland, magyar, cseh, slovák, flamand, stb. publikálja az általa forgalmazott eszközalapok befektetési adatait, melyek az alábbi hivatkozáson megtekinthetőek. (https://www.nnip.com/institutional/INT/en/library.htm)

 

Fontos megjegyezni azt, hogy a dokumentumok összes adatai 100%-ban betűre azonos értékeket tartalmaznak azzal a különbséggel, hogy maga a szöveg egyedi nyelvekre van lefordítva. 

 

A Holland anyacég különös figyelmet szentel arra, hogy az általuk publikált eszközalaptájékoztatók valamennyi befektetői részére a saját nyelvükön érthető és elérhető legyen.  Az “EU Részvény Eszközalap” tájékoztatóit 2018. 03. 31-i dátummal 31 változatban tették elérhetővé Azokban az országokban, melyekben több nyelvet beszélnek, (Svájc) minden nyelvváltozat (német, francia, olasz, angol) részére rendelkezésre bocsájtják az adatokat.  Ezen kívül függetlenül a nyelvi változatoktól, az összes tájékoztatókban az eszközalap azonosítása KIZÁRÓLAGOSAN az ISIN Code megjelöléssel van ellátva.  (Nincs “Mögöttes alap ISIN kód”)

 

A hatóságok és a Felügyelet (MNB) mindenről tudnak.

 

Az évek során a felügyeleti hatóságok (MNB, ORFK, BRFK, Ügyészségek, stb.) részére részletes és bizonyítékokkal ellátott anyag lett állampolgári bejelentés és feljelentés jogi formájában eljuttatva, de ők a mai napig is úgy döntöttek, hogy “nem látnak semmilyen törvénytelenséget” az ING (NN) Biztosító tevékenységében.  Az viszont elképzelhetetlen, hogy a felügyeleti szervek ne lennének tisztában úgy a hazai, valamint a nemzetközi pénzpiaci jogszabályokkal, valamint azok gyakorlati alkalmazásával.  Határozott meggyőződésem az, hogy a felügyeletek csak "falaznak" a pénzintézet, valamint a már résztvevő társfelügyeletek részére.  Mindenesetre a fentiekről valamennyi érintett írásban értesítést kap annak érdekében, hogy később, mikor a felelősségrevonás megtörténik, (MERT MEG FOG TÖRTÉNNI) ne mondhassák azt hogy nem lettek időben és részletesen értesítve az ING (NN) Biztosító Zrt. által elkövetett 150 milliárd forint értéket meghaladó pénzpiaci csalásról.  Az hogy mit kezdenek, ha egyáltalán tesznek bármit is, az már csak is az Ő felelősségük.

 

Az ING (NN) Biztosító Zrt. “jó hírneve(?) megsértve!

 

A pénzintézet engem a Kecskeméti Törvényszéken feljelentett és egy 5 éves jogi cirkusz menetében “sikeresen(?)” meghurcolt.  Ez úgy történhetett meg, hogy a perből valamennyi bizonyíték ki lett záratva mint “NEM A PER TÁRGYÁT KÉPEZŐ” anyag.  Annak ellenére hogy valamennyi beadványomban kértem személyes meghallgatásomat is, erre a mai napig nem tartottak igényt.  Az igazságügyi szakértőm véleményére sem voltak kíváncsiak.  Az ügy végleges kivizsgálása jelen pillanatban a Kúria kezében van.

 

Függetlenül attól hogy mi lesz a Kúria döntése, én felemelt fejjel és még hangosabban valamennyi rendelkezésre álló médiát alkalmazva tudatom az átvert és kifosztott magyar fogyasztókkal az ING (NN) Biztosító Zrt. által, és a fogyasztók kárára elkövetett törvénysértést.  A nyomozó hatóságok részére nagy valószínűséggel nem kívánatos egy “Quaestor” méretű pénzpiaci csalás nyilvánosságra hozatala. .

 

Ha bárkinek az üggyel kapcsolatban kérdése van, esetlegesen több információra lenne szüksége, kérem lépjen velem kapcsolatba!

 

---------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!