Az igazság szolgáltatása ING (NN) Biztosító módra.(2017-10-04)

Egy valóban megtörtént "rémtörténet",

 

A Szegedi Ítélőtábla 2017. október 4-én meghozott elmarasztaló ítéletével véget ért(?) az ING (NN) Biztosító Zrt. által indított “Jó Hírnév megsértésének” a jogi menete. A Szegedi Ítélőtábla helybenhagyta a Kecskeméti Törvényszék által hozott I. fokú ítéletet.

 

A per 4 éves folyamatában a Kecskeméti Törvényszék az összes beadvány (11) anyagát és csatolt bizonyítékokat (több ezer oldal) úgy kezelte és tekintette, mintha azok nem is léteznének, teljesen figyelmen kívül hagyta azokat. Természetesen a Kecskeméti Törvényszék a perrel járó összes költségeket (közel 5 millió forint) 100%-ban rámterhelte, beleértve az ING (NN) Biztosító Zrt. által előzőlegesen mint "magánszakértő", majd 3 hónappal később "mint bíróság által kirendelt" igazságügyi szakértő teljes költségét is.

 

Fontos megjegyezni azt, hogy az ING (NN) Biztosító magánszakértője, majd ugyan az a szakértő a későbbiekben már a bíróság által kinevezett igazságügyi szakértő engem soha, semmilyen formában nem keresett meg, így Ő kizárólagosan a rendelésre készített anyagot adta be a bíróságra mint perrel kapcsolatos bizonyíték. A jogszabály nem tiltja egy előzőlegesen alkalmazott magánszakértő alkalmazását mint kirendelt szakértő azzal a kikötéssel, hogy neki mindkét felet, valamint azok által beadott bizonyítékokat ELFOGULATLANUL kell figyelembe venni és elbírálni. Az én esetemben ez természetesen NEM TÖRTÉNT MEG!

 

A rendelkezésre álló összes bizonyíték eredeti okmány formájában az ING (NN) Biztosító állításának pontosan az ellenkezőjét bizonyítják.

 

Az ING (NN) Biztosító 2016 tavaszán magánszakértőt (Dr. Ladó Mária) kért meg egy magánszakvélemény elkészítésére. A szakértői vélemény elkészült és beadták a bíróságra.

 

3 hónappal később a Kecskeméti Törvényszék az előzőlegesen magánszakértőként alkalmazott szakértőt kinevezte mint “bíróság által kijelölt igazságügyi szakértő”-t. A szakértő asszony az általa előzőlegesen elkészített magánszakértői véleményének anyagát közel 70%-ban betű szerinti azonos módon beadta a bíróságra, “mint a bíróság által kijelölt igazságügyi szakértői véleménye”.

 

Mivel a szakértő asszony elsődlegesen az ING (NN) Biztosító kérésére magánszakértői véleményt készített, ennek következtében a szakértő asszony semmilyen körülmények között nem alkothatott elfogulatlan szakértői véleményt.

 

A Kecskeméti Törvényszék 2017. 01. 03-i végzésében egyértelműen úgy nyilatkozott, hogy a következő tárgyalásra beidézi mindkét szakértőt meghallgatásra. Ez volt a végzés egyedüli tárgya.

 

Az én magánszakértőm (Dr. Bölönyi Horváth László) 2017. 02. 21-i dátummal írásban értesítette a Kecskeméti Törvényszéket, hogy a 2017. március 16-ra kitűzött tárgyaláson külföldi tartózkodása miatt nem tud megjelenni. Kérvényében új határidő kitűzését kérte a bíróságtól.

 

Részemre is logikusnak tűnt, hogy a bíróság új határidőt fog megadni a szakértő távolléte miatt. Sajnálatos módon a bírónő levezette a tárgyalást az én magánszakértőm jelenléte nélkül.

 

Határozott tiltakozásomat fejeztem ki a tárgyalás levezetése ellen. A tárgyaláson feltett összes kérdésre jogi képviselőm tanácsát követve tudattam a bírónővel, hogy én nem válaszolhatok a kérdésre, és különben is a feltett kérdésekre az én magánszakértőmnek kellene válaszolnia.

 

Tiltakozásomra a bírónő azt válaszolta hogy fellebbezésemet majd a II. Fokú bíróságon kifejthetem.

 

A tárgyalás menetében a bírónő úgy döntött, hogy az én szakértőm szakértői véleményére már nincs is szükségük, mert az ING (NN) Biztosító szakértő asszonya minden kérdésükre kielégítő választ adott, melynek alapján meghozhatja az ítéletet.

 

Mint alperesnek, nekem még esélyem sem volt megvédeni álláspontomat.

 

Az ING (NN) Biztosító jogi képviselője a bíróságokat (2) NEM a valóságnak megfelelően tájékoztatta affelöl, hogy az ING (NN) Biztosító tevékenységét a felügyelet (PSZÁF) többször kivizsgálta és JOGSZABÁLYSÉRTÉST NEM ÁLLAPÍTOTT MEG.

 

Valóban 4 Felügyeleti kivizsgálás és határozat született.

 

Az első 3 határozat a PSZTV. 67-re való utalással a következő magyarázattal érdemi kivizsgálás nélkül lett elutasítva és bezárva.

 

Tekintettel arra, hogy a Felügyelet által hivatalból indított felügyeleti ellenőrzési eljárás során a Felügyelet rendszer szinten vizsgálta a unit-linked befektetések kezelését, a unit-linked eszközalapok befektetési politikáit is, így a Psztv. 67. § a) pontja szerint a Kérelmezők egyedi fogyasztói beadványa alapján a Felügyelet fogyasztóvédelmi eljárást nem folytathat, és a hivatkozott rendelkezésnek megfelelően —- a hivatalból folytatott eljárása iktatószámának közlésével — a jelen eljárást megszüntette.”

 

A 4-ik határozat ugyanazon a napon született mint a a 3-ik (természetesen más hivatkozási számmal)

 

A PSZÁF most már nem hivatkozott a törvény általi (PSZTV. 67) kivizsgálás törvényi tiltására / korlátozására, mindennemű korlátozás nélkül lefolytatta a kivizsgálást és “jogszabálysértés hiányában” elutasította a feljelentést.

 

Kérdés az, hogy hogyan keletkezhetett 2 PSZÁF határozat ugyanazon a napon merőben ellentétes végzéssel és tartalommal egyazon személy aláírásával?

 

Sajnálatos módon az adott időpontban az ING Biztosító vezérigazgató-helyettese Dr. Borza Gábor volt, míg a PSZÁF főosztályvezető-helyettese Borzáné dr. Okos Erika.

 

Mind a négy határozat Borzáné dr. Okos Erika aláírásával született.

 

Megválaszolásra vár az a kérdés az ING (NN) Biztosító jogi képviselőjéhez, egyáltalán mi alapján tájékoztatta a bíróságokat (beleértve az Ítélőtáblát is) a valóságnak NEM MEGFELELŐ információval?

 

Úgy az I. Fokú, valamint a II. Fokú ítéletekben bele van foglalva az a VALÓSÁGNAK NEM MEGFELELŐ TÉNY megállapítás, hogy maga a Felügyeleti hatóság (PSZÁF) is kivizsgálta az ügyet és jogszabálysértést nem talált.

 

Megválaszolásra vár az a kérdés, hogy a bíróságok (mindkettő) döntését milyen mértékben befolyásolta a valóságnak nem megfelelő információ.

 

Tudomásom szerint a törvény megköveteli valamennyi résztvevőtől hogy CSAK IS A VALÓSÁGNAK MEGFELELŐEN NYILATKOZZON! Vagy ez a törvény NEM VONATKOZIK az ING (NN) Biztosító jogi képviselőjére?

 

Természetesen a perrel járó összes költségeket a bíróság az utolsó fillérig 100%-ban rámterhelte. Az összeg per pillanat meghaladja a 3 millió forintot.

 

Állításaim összes pontjában foglaltakat a mai napig az utolsó betűig fenntartom.

 

Én azt kértem a bíróságtól, hogy az ING (NN) Biztosító keresetét utasítsák el, avagy adják meg a jogi lehetőséget egy független pénz- és tőkepiaci szakértő véleményének. Nem véletlen az, hogy az ING (NN) Biztosító idáig minden jogi manővert sikeresen alkalmazott a valódi bizonyítékok megtekintése és kivizsgálása ellen.

 

Kértem a bíróságot arra, hogy a legrosszabb esetben is adja meg a lehetőséget az ügy teljes és független hatósági kivizsgálására.

 

KONKLÚZIÓ

 

A per kezdete óta (2013 szeptember) 2 keresetlevél34 beadvány, 9 szakértői anyag, 7 jegyzőkönyv, 25 végzések és ítéletek volumenje meghaladja a közel 400 oldalt.

 

A per 4 éves menetében az ING (NN) Biztosító jogi képviselője a honlapomra feltett idézeteket kiragadva követelte azok bizonyítását anélkül, hogy a valós bizonyítékok bemutatásra és szakértői kivizsgálásra kerülhettek volna.

 

Több ezer oldal „mint bizonyíték” eredeti ING (NN) formátumában lett a bíróságra beadva, de azok bemutatását és valós kivizsgálását az ING (NN) Biztosító jogi képviselője sikeresen meggátolta azzal a manőverrel, hogy azok NEM A PER TÁRGYÁT KÉPEZIK.

 

A tét rendkívüli az ING (NN) Biztosító részére.  Az általa kezelt biztosítási állomány meghaladja a 150 milliárd forint értéket, (2016. augusztus 31-i adat) melyet a biztosító a saját elképzelése szerint felelősségrevonás nélkül kezelhet.

 

Meg kívánom jegyezni, hogy ettől a pertől teljessen függetlenül a hatósági nyomozás már folyamatban van, melyet az BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés elleni Főosztálya már elindított.

 

A Szegedi Ítélőtábla ítélete jogerős, így további fellebbezési lehetőségem nincs. Azt tudomásul veszem és a www.biztositobank.hu honlap tartalmát rövidesen módosítom.

 

Szomorú és elkeseredett vagyok, mert úgy érzem, hogy az én esetemben az igazság szolgáltatása nem működött.

 

Placz József
30-415-4919

 

-----------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra.

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!