AMIT AZ NN BIZTOSÍTÓ (ING BIZTOSÍTÓ) ZRT. ÉS ÜGYNÖKE NEM MONDOTT EL ÉS IS NEM FOGJA MAGÁTÓL ELMONDANI

Cimkék:  Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatEgyoldalú szerződésmódosításPlacz JózsefJó hírnév (?) megsértéseManipulálás a hozamszámlálóval (LETILTVA)

 

A 2012. Július 1 előtt megkötött életbiztosítások összes gazdasági tételét 2012. Július 1-i dátummal az NN Biztosító (ING) Zrt. egyoldalúan módosította a szerződők kárára.

 

A módosítások alkalmazását a Fővárosi Ítélőtáblán jogi perre vittem, és az egyoldalú szerződésmódosítást az Ítélőtábla jogtalannak ítélte.

 

ITÉLET (GYIMESI) II FOKÚ 2012. 05. 22

 

Az NN Biztosító (ING) Zrt. nem fogadta el a Fővárosi Ítélőtábla II fokú jogerős ítéletét, és a pert felülvizsgálatra a Kúriához felterjesztette.

A Kúria 2013. 06. 12-én megtartott tárgyalásán a Fővárosi Ítélőtábla II fokú jogerős ítéletét 100%-ban helybenhagyta.  (Az írásban foglalt indokolás még nem érkezett meg 2013. 07. 07)

 

Mit is jelent ez az ítélet?

 

Pontosan nem tudni azt, hogy az NN Biztosító (ING) jogtalanul milyen összegeket és mikor vont le az ügyfelei számlájáról, de egy közérdekű per keretében kérjük a bíróságtól azt, hogy a Hatóság egy teljes körű és részletes kivizsgálást folytasson le a Biztosítónál.

 

Az NN Biztosító (ING) Zrt. által jogtalanul levont összegek visszatérítését kérjük a bíróságtól minden ügyfél részére.  (2009-ben az "átváltási költség" 11,8 euróról 30 euróra lett megemelve, 272%-os emelés.  Majd 2010 július 1-én a 30 eurós átváltási költséget a Biztosító megemelte az átváltott összeg 0,5%-ra, melyet a mai napig jogtalanul von le.  Ezenkívül a 2, Számú Mellékleten feltűntetett összes gazdasági költségeket a Biztosító egyoldalúan módosította.)

 

A “RÁUTALÓ MAGATARTÁS” elméletének az alkalmazása:

 

Az NN Biztosító (ING) saját állítása szerint jogosan módosította egyoldalúan a szerződéseket, mert a módosítás alkalmazása előtt 60 nappal írásban értesítette ügyfeleit a módosítás végrehajtásáról. 

 

A probléma abban rejlik, hogy alapjában a Biztosítónak nem volt jogában szerződést módositani, mivel ahhoz, hogy módosítani tudja a szerződést, a módosítási lehetőség alkalmazásának  az eredeti szerződésben írásban benne kell lennie, és azt az ügyfélnek el kellett volna fogadnia.  Mivel a 2012 előtti szerződésekben ez a lehetőség nincs belefoglalva, így az NN Biztosító (ING) nem módosíthatja egyoldalúan a szerződéseket.

 

ÁSZF EURÓ (2010)  Nincs az egyoldalú szerződésmódosítás megemlítve

ÁSZF EURÓ (2012)  Az egyoldalú szerződésmódosítás megemlítve

 

Mi történik a 2012. július 1 utáni megkötött szerződésekkel?

 

Felhívom valamennyi érdekelt figyelmét arra, hogy ellenőrizze a megkötött szerződésében az általa átvett, elfogadott dokumentumokat.  Amennyiben az “ÁSZF”, valamint a hozzá fűződő “2 Számú Melléklet” nincs az általa átvett okiratok listáján, azonnal értesítse az üzletkötőjét e két rendkivül fontos okirat jogi tisztázására. 

 

Ezt a saját érdekében mielőtt tegye meg!

 

Az NN Biztosító (ING) Zrt. valamint üzletkötőinek a felelőssége:

 

Minden jogi szerződés megkötésénél a szerződő feleket terheli annak a bizonyítása, hogy a szerződéssel kapcsolatos összes befolyásoló tényezőket a szerződő féllel ismertesse.  Amennyiben e kötelességének nem tesz eleget, úgy tudatosan félrevezeti a vele szerződő felet a saját jogtalan gazdasági előnye megszerzésének az érdekében.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!