ÁLLAMPOLGÁRI BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS AZ ING (NN) BIZTOSÍTÓ ÁLTAL ELKÖVETETT 150 MILLIÁRD FORINTOT MEGHALADÓ CSALÁS ÉS GAZDASÁGI BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉNEK A KIVIZSGÁLÁSÁRA

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

MNB, BKKP,

Pf. 777, 1534 Budapest,

Dr. Windisch László Elnök Úrnak - MNB Elnöke

E-mail: windisch.laszlo.titkarsag@mnb.hu

 

Tárgy: ÁLLAMPOLGÁRI BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS AZ ING (NN) BIZTOSÍTÓ ÁLTAL ELKÖVETETT 150 MILLIÁRD FORINTOT MEGHALADÓ CSALÁS ÉS GAZDASÁGI BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉNEK A KIVIZSGÁLÁSÁRA

 

Tisztelt Dr. Windisch László Elnök Úr!

 

Alulírott Placz József, (szül. Cegléd, 1950. 11. 04, a.n. Bakonyi Matild) 6000 Kecskemét, Gyenes Mihály tér 17 szám alatti lakos állampolgári bejelentést / feljelentést és kivizsgálási kérelmet nyújtok be az NN (ING) Biztosító Zrt. 1068 Budapest, Dózsa György út 84b által rendkívül magas összegben elkövetett gazdasági bűncselekmények kivizsgálására.

 

A rendelkezésre álló eredeti és hiteles eszközalaptájékoztatók - hírlevelek és publikus dokumentek „ING Holland” egyértelműen azt igazolják, hogy az NN (ING) Biztosító termékcsaládjának összes eszközalapjai a valós és nemzetközileg nyilvántartott eszközalapok befektetési adataihoz azon kívül, hogy az NN (ING) Biztosító az összes eszközalapjait az eredeti és hiteles okmányok égisze alatt ugyanazzal a névvel, befektetési információval és "ISIN azonosítóval" forgalmazza (kb. 150 milliárd HUF értékben 2016 Augusztus 31-i adat) más köze nincs.

 

A pénz és tőkepiaci jogszabályok, az F/1 ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 35/2013. (XII. 16.) MNB RENDELET, F/2 ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 20/2014. (VI. 3) MNB RENDELET valamint az F/3 ÁSZF 7/b pontját figyelembe véve jogilag elképzelhetetlen egy egyedi azonosítóval „ISIN” (international security identification number / nemzetközi biztonsági azonosító szám) rendelkező eszközalapnak egyidejűleg több, egymástól teljesen eltérő változata (hozama, eszközértéke, árfolyama, stb.), mikor az eszközalapok összes befektetési adatai (ISIN azonosító, befektetési politika, költségek, alap összes adatai, visszatekinthető hozamok, naptári éves hozamok, befektetési stílus, kimutatások, kockázati jellemzők, VAR, Eval, piaci kockázat, hitelezési kockázat, devizakockázat, kamatkockázat, S&P besorolás, országok szerinti megosztás, kamatkitettség) 100%-ban utolsó betűig egységesek és azonosak.

 

Az ING (NN) Biztosító az MNB által a fogyasztók érdekének a védelmében hozott Kormányrendeleteket figyelmen kívül hagyásával korlátlan és minden felelősségrevonás nélkül folytatja törvényellenes cselekedeteit.  Az MNB több alkalommal lett írásban értesítve a Biztosító törvényellenes cselekedeteiről, de a Felügyelet az általa hozott Kormányrendeleteket nem kívánja a Biztosítóval betartatni.

 

Az ING (NN) Biztosító valamennyi általa forgalmazott eszközalap befektetési adatait a nemzetközileg regisztrált és nyilvántartott befektetési adatoktól eltérő 2-3 változatban önkényesen megváltoztatja.  (az adatok tudatos - szándékos és szisztematikus meghamisítása)  A Biztosító által nyilvánosságra hozott havi eszközalaptájékoztatók 2014 december 31-ig részletes, 100%-ban betűre azonos nemzetközileg is publikált befektetési adatokat tartalmazták.  

 

2015 májusában (2015 január és április között a Biztosító nem adott ki hírleveleket) az eredeti formátumtól eltérő változatban újból megjelentek a havi hírlevelek / eszközalaptájékoztatók, de a Biztosító ekkorra már a dokumentumokból a fontos befektetési adatokat (árfolyam, eszközérték) eltűntette.  (Az anyacég (holland) a mai napig a havi eszközalaptájékoztatókat eredeti formátumban és részletes befektetési adatokkal hozza nyilvánosságra)  Az ING (NN) Biztosító által meghatározott és alkalmazott befektetési adatoknak semmi közük nincs a valós, nemzetközileg havonta publikált eszközalaptájékoztatók befektetési adataihoz.  A havi hírlevelek második és harmadik oldalán feltűntetett adatok (árfolyam, hozam és eszközérték nem más mint a fogyasztók megtévesztésére elkészített átverés - ADATHAMISÍTÁS.

 

A "Globális Vállalat" eszközalaptájékoztató változatai:

 

2014 december 31-i változat:

 

F/4 ESZKÖZALAPTÁJÉKOZTATÓ (HOLLAND) LU0555026920 (2014-12-31)

F/5 ESZKÖZALAPTÁJÉKOZTATÓ (MAGYAR) LU0555026920 (2014-12-31)

 

A Magyar eszközalaptájékoztató  formátuma és befektetési adata 100%-ban betűre azonos a Holland tájékoztató adataival.  

 

2016 március 31-i változat:

 

F/6 ESZKÖZALAPTÁJÉKOZTATÓ (HOLLAND) LU0555026920 (2016-03-31)

F/7 ESZKÖZALAPTÁJÉKOZTATÓ (MAGYAR) LU0555026920 (2016-03-31)

 

 A Magyar eszközalaptájékoztató formátuma megváltozott, fontos befektetési adatok eltűntetve.

 

  • Árfolyam
  • Eszközérték
  • Hozam

 

A „mit sem sejtő fogyasztó” nem veszi észre a csalást egészen addig, még szembesül azzal a valósággal, hogy a 10-15-20 éves szerződése végén szerencsés esetben eredeti befektetését „NÉVÉRTÉKBEN” visszakaphatja.

 

Bizonyítási adatokat (7) az alábbi hivatkozáson megtekintheti:

 

http://biztositobank.hu/sites/default/files/osszehasonlitas_-_eszkozalap_adatatok_7_holland_-_ing_2014-12-31.pdf 

 

Az “ISIN” (nemzetközi biztonsági azonosító szám) szerepe éppen abban áll, hogy az eszközalapot vásárló befektető  bárhol a világon egy ISIN azonosítóval ellátott eszközalapot egyértelműen beazonosíthassa, annak teljes és valós pénzügyi adatait megtekinthesse és elemezhesse. (árfolyam – eszközérték és annak változása, hozam “havi” és “évesített” – stb)

 

Ha egy "ISIN azonosító" alatt több, értékben – árfolyamban – hozamban – befektetési adatokban eltérő termék egyidőben létezik, akkor a befektető hamis, félrevezető információk – befektetési adatok alapján olyan befektetési döntést hozhat, melynek következtében nagy valószínűséggel komoly anyagi kárt szenvedhet.

 

Az „NN (ING) Holland” anyavállalat minden hónapban nyilvánosságra hozza az általa rendelkezésre bocsájtott ÖSSZES ESZKÖZALAPJAINAK a teljes és részletes befektetési adatait melyek az alábbi hivatkozáson megtekinthetőek.

 

(https://www.nnip.com/institutional/INT/en/library.htm)

 

Az „NN (ING) Holland” Biztosító által nyilvánosságra hozott befektetési adatok, valamint azok hitelessége az interneten az NN (ING) Biztosítótól független forrásokból évekre visszamenőlegesen és minden napra is leellenőrizhetőek és hitelesen igazolhatóak.  A független forrásokból nyilvánosságra hozott befektetési adatok azonosak az „ING Holland” hiteles adataival.

 

http://markets.ft.com/data/

https://www.fundsquare.net/homepage

stb.

 

Az NN (ING) Biztosító Zrt. azon állítása, mely szerint az eszközalapjai napi értékét az NN Biztosítótól független „eszközalap - kezelő” állapítja meg nem felel meg a valóságnak.  Az eszközalapok értékelésének 3 változata (A-B-C) megtekinthető az alábbi hivatkozáson:

 

(Az eszközalapok értékelése)

 (http://www.biztositobank.hu/sites/default/files/eszkozalapok_ertekelese.pdf)

 

Az alábbi adatok az összesített táblázatból (ESZKÖZALAPOK ADATAI (F/8) azt igazolják, hogy az „ING Biztosító Magyarország” által közzétett "befektetési adatok" nem azonosak a hivatalosan és nemzetközileg közzétett hiteles és alkalmazott "befektetési adatokkal", így az alapkezelő részére (ha egyáltalán létezik) nincs mit elvégezni és megállapítani a nemzetközileg is publikált hiteles befektetési adatok mellett.

Példa:  „Európai Részvény Eszközalap” (2016-08-31 adat)

 

Árfolyam:                  (Összesített árfolyam táblázat (F/9)

ING Holland:               € 154,78

FT:                              € 154,78 (lap alja utolsó adat)

ING Magyar:              € 1,39080 (euró alap)

ING Magyar:              € 1,06680 (vista euró alap)

ING Magyar:              117,42950 HUF (huf alap)

 

A valós árfolyam:

111-szer több mint az "euró alapú" eszközalap árfolyama

145-ször több mint a "vista euró alapú" eszközalap árfolyama

408-szor több mint az "huf alapú" eszközalap árfolyama (1 euró = 309,92 huf)

 

Eszközérték:            (Összesített eszközérték táblázat F/10)

ING Holland:              € 421,5 millió

ING Magyar:              € 7.930.948 (euró alap)

ING Magyar:              € 340,094 (vista euró alap)

ING Magyar:              1.802.438.201 HUF (huf alap)

 

A valós eszközérték:   

 

53-szor több mint az "euró alapú" eszközalap eszközértéke

1,239-szer több mint az "euró vista alapú" eszközalap eszközértéke

72-ször több mint a "forint alapú" eszközalap eszközértéke

 

Hozam:                      (Összesített hozam táblázat F/11)

ING Holland:             3,75%  (holland)

ING Magyar:              2,67%  (euró alap)

ING Magyar:              3,54%  (vista euró alap)

ING Magyar:              1,75%  (huf alap)

 

Valós Hozam:

 

Feltűnő az, hogy az ING Biztosító által forgalmazott eszközalapok valamennyi változatának a hozama kevesebb mint egyazon eszközalap "valós hozama" (3,75%).  Az is feltűnő, hogy "veszteséges hozam" esetében az ING Biztosító Zrt. által megállapított veszteség általában magasabb értékű mint a valóban elszenvedett százalékos veszteség. 

 

(valós árfolyam – „egy egység értéke” 111-szer több mint az ING Biztosító által forgalmazott árfolyam.  Hogyan is tud(na) az eszközalap kezelő € 1,39080 árfolyamú eszközalapot VISSZAVÁSÁROLNI vagy abból ELADNI abba az eszközalapba, mely árfolyama € 154,78?)

 

Tény, hogy az ING Biztosítónak nincs, és soha nem létezett egy „Európai Részvény Eszközalap”-ja (LU0095084066) melynek befektetési adatai megegyeznek az NN (ING) Biztosító (Holland) által nemzetközileg nyilvántartott hiteles „Európai Részvény Eszközalap”(LU0095084066) VALÓS BEFEKTETÉSI ADATAIVAL.  (ING Holland, Bloomberg, Reuters, Sedol, Telekurs, WKN, stb.)

 

Összefoglalásképpen, az NN (ING) Biztosító Zrt. összes ügyfelét minden téren (vétel / eladás / átváltás) hazug, MESTERSÉGESEN GYÁRTOTT ÉS FÉLREVEZETŐ befektetési adatokkal az „ING Holland” anyacég 150 éves hiteles múltja, megbízhatósága, égisze, valamint annak nevében átveri és megkárosítja.

 

Az NN (ING) Biztosító Zrt. működése a kezdettől (2005) nem más mint egy 150 milliárd forintot meghaladó csalás és gazdasági bűncselekmény sorozat elkövetése a mit sem sejtő / tudatlan – kiszolgáltatott magyar fogyasztók ellen és azok kárára.

 

A fogyasztók abban a hitben és bizalommal kötötték meg életbiztosítási szerződésüket az ING (NN) Biztosító Zrt-vel, hogy egy nemzetközi, több mint 150 éves múlttal rendelkező hiteles és megbízható pénzintézetre bízhatják pénzüket.  Az ING Biztosító visszaélt a fogyasztók bizalmával, és a valós termékek égisze alatt mesterségesen gyártott hazug befektetési adatokkal (hozam, árfolyam, eszközérték) félrevezette a mit sem sejtő fogyasztókat.  Közel 2.000 oldalnyi bíróságra beadott anyag (eszközalaptájékoztatók) áll rendelkezésre annak a bizonyítására, hogy a kezdettől az ING Biztosító egyazon eszközalap változatait (euró / forint) az anyacég hiteles befektetési adataitól eltérően mesterségesen gyártott befektetési adatok alapján a jelenig forgalmazza

 

A fogyasztók tudatos / szándékos megtévesztése és átverése

 

Annak érdekében, hogy a befektetés hitelesnek tűnjön a Biztosító valamennyi havi hírlevelének első / utolsó oldalán kiemelt nyomtatással az alábbi figyelmeztetést közli:.

 

"Az egyes eszközalapok befektetési politikáját és az egyes eszközalapokra jellemző befektetési kockázatot az Eszközalap tájékoztató tartalmazza (https://www.ing.hu/public/download/aktualis-eszkozalapok).  Az eszközalapok kijelölése, az azokba befektetni tervezett arány megjelölése előtt az Eszközalap tájékoztatót alaposan áttanulmányozni szíveskedjen és csak ennek ismeretében hozza meg a befektetésre vonatkozó tájékozott döntését.  A befektetési kockázatot – ideértve valamely eszközlap esetleges felfüggesztéséből eredő kockázatokat is – teljes egészében a szerződő viseli.  A befektetési egységek árfolyama nemcsak növekedhet, hanem csökkenhet is, különösen de nem kizárólagosan a legkockázatosabb eszközalapoknál.

 

Kérjük, hogy kockázatviselő hajlandósága szerint válassza meg az eszközalapokat és az azokban befektetni kívánt eszközök arányát.  

 

Amennyiben az eszközalapok kiválasztása és az azokban befektetni kívánt eszközök arányának meghatározása során kockázatvállalási hajlandóságától, illetve a javasolt befektetési portfolióktól eltér, úgy ezt csak saját kockázatára teheti meg. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmét, hogy ez olyan kockázati kitettséghez vezethet, amely meghaladhatja a kockázatviselő képességét és/vagy pénzügyi profilját.  Befektetési döntése előtt mindig mérje fel, hogy a választott eszközalap összetétel alkalmas-e az Ön számára."

 

Valójában, az NN (ING) Biztosító olyan befektetési adatlapot ismertet meg a fogyasztóval, melynek semmi köze nincs a valós befektetési adatokhoz.  Majd miután a "mit sem sejtő fogyasztó" hamis befektetési adatok alapján meghozta befektetési döntését, az már a befektető felelőssége / felelőtlensége. 

 

Figyelmet szentel az a tény, hogy a Biztosító a havi hírlevél első / utolsó oldalán először kiemelten felhívja valamennyi befektető figyelmét az általa közzétett hivatalos befektetési adatokra, valamint azok tartalmának az áttanulmányozására, majd az okmány utolsó oldalán tudatja a fogyasztóval hogy az általa közzétett és fontos befektetési információért SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL

 

"Bár különös gondot szenteltünk e dokumentum tartalmának, annak pontosságáért, helyességéért, teljességéért, a – kifejezett vagy vélelmezhető – tartalmáért felelősséget semmilyen jogcímen nem vállalunk."

 

 

Kérem az értesített és érintett Hatósági szerveket, hogy a fogyasztók százezrei védelmének érdekében indítsák el az ügy részletes hatósági kivizsgálását.  Amennyiben szükséges, én természetesen bárhol – bárkivel és bármikor a rendelkezésére állok.

 

Maradok tisztelettel,

 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Kelt, Kecskemét, 2017 február 1-én.

 

Feljelentések:

Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere

Az Európai Unió Bíróságán (EUB)

 

Melléktetek:

 

 

F/1 ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 35/2013. (XII. 16.) MNB RENDELET

F/2 ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 20/2014. (VI. 3) MNB RENDELET

F/3 ÁSZF 7/b

F/4 ESZKÖZALAPTÁJÉKOZTATÓ (HOLLAND) LU0555026920 (2014-12-31)

F/5 ESZKÖZALAPTÁJÉKOZTATÓ (MAGYAR) LU0555026920 (2014-12-31)

F/6 ESZKÖZALAPTÁJÉKOZTATÓ (HOLLAND) LU0555026920 (2016-03-31)

F/7 ESZKÖZALAPTÁJÉKOZTATÓ (MAGYAR) LU0555026920 (2016-03-31)

F/8 ESZKÖZALAPOK ÖSSZESÍTETT ADATAI

F/9 ÖSSZESÍTETT ÁRFOLYAM TÁBLÁZAT

F/10 ÖSSZESÍTETT ESZKÖZÉRTÉK TÁBLÁZAT

F/11 ÖSSZESÍTETT HOZAM TÁBLÁZAT

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu