A törvény és a jog alkalmazása "ING (NN) Biztosító módra”

 

REDETI ÉS NYOMTATHATÓ PDF DOKUMENT

 

Egy valóban megtörtént "rémtörténet"

 

 

A cikk a jogi megalázás (legalább is ez volt a szándék) utáni napok valamint a jogi procedúra folytatásáról és a várható következményeiről szól.

 

2016 október 13-án a Kecskeméti Törvényszéken Oroszné, dr. Kerekes Anna bírónő vezetése alatt az ING (NN) Biztosító mint felperes és Placz József mint alperes tárgyalás volt megtartva az ING Biztosító Zrt. „jó hírnév megsértése” perében.

 

A per 2013 ősze óta folyik, mely különböző szakaszaiban meghozta a saját szokatlan érdekességeit.

 

A per előzményei:

 

Mint fogyasztó és a biztosító által megkárosított személy, valamint a fogyasztók kárára elkövetett tisztességtelen elbánás sérelmére elkövetett gazdasági bűncselekmények sorozatának számonkérését nem tudtam a biztosítóval lerendezni, így létrehoztam egy honlapot (www.biztositobank.hu) melyen a biztosító által elkövetett gazdasági bűncselekmények sorozatát részletesen és bizonyítékokkal alátámasztva feltártam és nyilvánosságra hoztam.

 

Nagyon vázlatosan az ING Biztosító az alábbi törvénytelen cselekedeteket követte el:

 

  • manipulál a hozamszámlálóval;
  • manipulál az eszközalapok értékeivel;
  • manipulál veszteségre / nyereségre
  • manipulál a vesztes eszközalapok vesztes múltjának az eltüntetésével.

 

E cselekedetem megtorlásaként az ING (NN) Biztosító 2013 szeptemberében beperelt engem a Kecskeméti Törvényszéken a „jó hírneve megsértéséért”.

 

(A "JÓ HÍRNÉV (?)" MEGSÉRTÉSE (TELJES PERANYAG))

 

A per menetében (3-ik év) 2016 márciusában az ING Biztosító egy magánszakértőt (Hites és Hiteles Kft. - dr. Ladó Judit) kért fel egy „magánszakértői vélemény” elkészítésére, melyet rövid időn belül még további 2 magánszakértői vélemény követett.  Természetesen a magánszakértő az ING Biztosító finanszírozásával a biztosító szájízének és gazdasági / jogi érdekeinek megfelelően készítette el beadványait a bíróságra.

 

A per menetében 2016 nyarán a bíróság is végzésében kirendelt egy igazságügyi szakértőt a vádak valóságának a feltárására.  A bíróság által kirendelésre kerülő igazságügyi szakértő nem lett más, mint az ING Biztosító által 6 hónappal előtte alkalmazott magánszakértő.

 

A végzés kézbevételével azonnal beadvány lett a bíróságra benyújtva.  A beadványban ellenezve volt a korábban már felkért „magánszakértő” személyének, mint a „bíróság által kirendelt független igazságügyi szakértőjeként” való alkalmazása.  A bíróságtól erre válasz nem érkezett vissza.

 

Meglepetésemre a tárgyalás előtt 2 nappal megkaptam a magánszakértő, de ezúttal már mint a „bíróság által kirendelt igazságügyi szakértő” 34 oldalas beadványát.  A szakértő által a bíróságra elkészített beadvány jelentős része 100%-ban betűről betűre megegyezett a 6 hónappal korábbi „magánszakértői” anyag tartalmával.  A kivizsgálás menetében előrelépés változatlanul nem történt.

 

A tárgyalás kezdetén elsőként jogi képviselőm jelezte a bírónőnek tiltakozását az ellen, hogy az előzőlegesen „magánszakértőként” alkalmazott személyt immáron független igazságügyi szakértőként a bíróság kirendelje.  A bírónő a tiltakozást nem fogadta el és tudatta, hogy a bíróság e határozata végleges és nem fellebbezhető.  Továbbá a bírónő azt is tudatta, hogy kifogásunkat és fellebbezésünket majd II. fokon megtehetjük.

 

Meg kívánom jegyezni azt, hogy a szakértő velem soha nem lépett kapcsolatba, beadványát tőlem teljesen „függetlenül” készítette el, holott a kész, a bíróságra előzetesen beadott és pontonkénti tényszerű bizonyítékokkal készségesen álltam rendelkezésére és segítségére lehettem volna a munkájában.

 

Mint kiderült, annak ellenére, hogy a szakértő a „per teljes anyagát” megkapta munkája elvégzéséhez, az összes bíróságra beadott bizonyítási, hivatkozási anyag kimaradt az általa feldolgozott munkából.  Másképpen fogalmazva az ING Biztosító Zrt. által elkövetett gazdasági bűncselekmények következményei mint „tények” voltak a szakértő vizsgálati tárgya, azonban a szakértő (Hites és Hiteles Kft. - dr. Ladó Judit) részére nem volt releváns az azt megelőző több éves gyakorlat és cselekvéssorozat, mely következményeként születtek meg a jelen ténybeli megnyilvánulások, eredmények.

 

RENDKÍVÜL ÉRDEKES FEJLEMÉNY!

 

Különös figyelmet követel az a tény, hogy a bíróság a 49 sorszámú kirendelő végzésben utal arra, hogy dr. Ladónak a kérdésre a 2016. március 24.-i keltezésű magánszakértői vélemény felhasználásával kell választ adnia. Ténykérdés, hogy e magánszakértői vélemény felperes megrendelésére készült, így nyilvánvalóan felperesre kedvező állításokat tartalmaz. Véleményem szerint a jogvita pártatlan elbírálásához való jogom sérül, mikor a bíróság a kirendelő végzését akként fogalmazza meg, hogy abban eleve sugallja a kérdésre adandó választ.

 

Egyszerű kérdések, letiltott bizonyítási adatok!

 

A T. ING Biztosító és az Ő érdekeit védő jogászok serege meg a magánszakértőjük tudhatná, hogy ha csak pár egyszerű kérdésre őszinte válaszokkal szolgáltak volna még a kezdet kezdetén, elkerülhető lett volna a jelen jogi cirkusz, ők azonban arrogánsan elzárkóztak a korrekt és nyílt párbeszéd lehetőségétől.

 

A sok közül pár kérdés melyek választ követelnek:

 

Tény(ek):

 

Az EU Részvény Eszközalap indulási dátuma a 2011-10-29-es ING havi hírlevél alapján 1999-01-29 volt.

Az EU Részvény Eszközalap "évesített hozama" 0,13% (valós évesített hozam az indulástól)

Egy hónappalm később 2011-11-30-ára az EU Részvény Eszközalap indulási dátuma 2011-04-08-ra változott. (eltűnt 12 év)

Ennek következtében az EU Részvény Eszközalap "évesített hozama" 8,89%-ra változott, (a valódi érték 68-szorosára emelkedett)

9 hónappal később mikorra észrevettem a csalást értesítettem az ING Biztosítót erről.

2012-09-29-re (9 hónappal később) Az EU Részvény Eszközalap indulási dátuma visszaállt eredeti 1999-03-17-es dátumra (+12 év)

Az EU Részvény Eszközalap "évesített hozama" visszaállt valós értékére -0,04%.

 

A szakértő asszony magyarázata az érintett részvények indulási dátumának, valamint az évesített hozamok drasztikus megváltozására az volt, hogy az esközalapok összeolvadtak és ennek következtében megváltoztak az értékek.

 

  • Hogyan is változott meg az EU Részvény Eszközalap évesített hozama 2011 október végétől 2011 november végére a hozam értékének a 60-szorosára?
  • Hogyan és minek következményeként változott vissza az EU Részvény Eszközalap hozama 2012 szeptemberében eredeti értékére (1/60-ad) miután az ING Biztosító értesítve lett arról, hogy a csalást észrevettem?
  • Az a befektető, aki életbiztosítási szerződését 2011 novembere és 2012 szeptembere közötti időszakban a biztosító ügynökei által szolgáltatott táblázatok alapján 8-15-21%-os hozam reményében kötötte meg hogyan is realizált minimális hozamokat?  (kecsegtető táblázatok, többszörösen túlértékelt hozamok, félrevezetett / átvert ügyfelek.)
  • Minek következtében vált lehetségessé az, hogy egy nemzetközi azonosítóval (ISIN) ellátott részvénynek egy időben, párhuzamosan 2-3 változata van forgalomban egymástól merőben eltérő adatokkal?  (hozam, eszközérték, árfolyam)
  • Stb.

 

Összesen 11 eszközalap indulási dátuma lett meghamisítva (-10 és -18 év között) azért, hogy ezzel a manőverrel az érintett eszközalapok vesztes múltját eltűntetve a valós "évesített hozamoknál" jóval magasabb (a valóságnak nem megfelelő) évesített hozamot tudjon az ING Biztosító ügynökei felmutatni a mit sem sejtő és tudatlan fogyasztóknak. (MANIPULÁLT ESZKÖZALAPOK (11)

 

Miután a szakértőasszony tudtára hoztam hogy például az "EU Részvény EszközalapSOHA NEM OLVADT bele más eszközalapba, ez esetben a drasztikus évesített hozam, valamint az eszközalap indulási dátumának a megváltoztatására már nem volt magyarázata.  Azt is próbáltam (sikertelenül ugyan) megkérdezni, hogy miután 9 hónappal később az értékek visszaálltak eredeti értékeikre, talán a eszközalapok VISSZAOLVADTAK eredeti állapotukta, ezt sem tudta, vagy nem akarta megválaszolni.  Természetesen előbb - utóbb mindenre megkapjuk a választ!

 

Az árfolyamok (egy egység értéke) az adatok manipulálása nélkül egyik napról a másikra nem változtathatják meg értéküket 5-10-60 szorosára!

 

Ezt az egyszerű gondolatot semmiféleképpen nem tudtam a bírónő részére elmondani mert Ő ezt nem kívánta meghallani.  Az igazságügyi szakértő(?) is tudatlanul bámult felém mintha hottentottául beszéltem volna.

 

A szakértő asszony részére bemutattam az ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 35/2013. (XII. 16.) MNB RENDELET -et mely egyértelműen meghatározza a jogi követelményeket azokra az esetekre, mikor az értékpapír kezelője KÖTELES ÚJ ISIN AZONOSÍTÓT (nemzetközi biztonsági azonosító szám) alkalmazni.  Átadtam neki a Kormányrendelet egy másolatát, Ő úgy tett mintha fogalma sem lett volna miről is beszélek.  Ez érthető, hiszen mint "tőke és pénzpiaci szakértő" neki a Kormányrendelet tartalmát fejből kellene tudnia.  Ezzel csak az a probléma, hogy neki akkor az eredeti kötelezettsége ellen kellett volna "szakértői véleményt" adni, ami már az Ő gazdasági érdeke és kötelezettsége ellen szólt volna.

 

Az ING Biztosító egy adott eszközalapnak azonos ISIN azonosítóval ellátva egy időben 2-3 változatát forgalmazza, melyek adatai (árfolyam, eszközérték, hozam) merőben ellentétesek.  Az ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 35/2013. (XII. 16.) MNB RENDELET -et és a pénz és tőkepiaci szabályokat figyelembe véve azonos ISIN számmal ellátott eszközalapot jogilag és gyakorlatilag elképzelhetetlen egyazon eszközalapot több pénznemben (devizában) forgalmazni.  Az hogy ugyanannak az eszközalapnak egy megadott időperiódusban eltérő hozamai legyenek minden tőke és pénzpiaci szabályt megsért.

 

Természetesen a szakértő asszony gazdasági érdeke nem az hogy a valóságot a saját zsebe ellen megmondja.  A saját bevallása szerint Ő az egyike az 5 szakértők közül, akiknek Magyarországon képzettsége és jogosultsága van ilyen területen igazságügyi szakvéleményt adni.

 

Az ügyfélérdek védelmének reményében csak választ kíván és vár el a fogyasztó akinek a befektetése az ING (NN) Biztosító becsületére van bízva.

 

A per menetében a polgári megalázás valamennyi létező formáját megtapasztaltam.  A bírónő előadási kísérleteim alkalmával számtalan esetben tudatta velem, hogy „nem érti amit mondok”.  Természetesen a bírónő pontosan tudta és értette, amiről beszéltem (volna), de nem kívánta meghallgatni a felperes által elkövetett gazdasági bűncselekményekről szóló nyilatkozataimat.  Már a tárgyalás első percétől tudott és érezhető volt a tárgyalás hangulata és kimenetelének garantált végeredménye.

 

Egyáltalán miután a kirendelt igazságügyi szakértő előzőlegesen az ING Biztosító részére mint „magánszakértő” elkészítette beadványát, majd ugyanez a szakértő(?) de most már a „bíróság által kirendelt igazságügyi szakértő” az előzőlegesen elkészített magánszakértői véleményét „újracsomagolva” de azonos információval beadta a bíróságra, hogyan is tudott volna eltérni eredeti „szakértői véleményétől”?  A 2016 október 13-án megtartott bírósági tárgyalás nem volt más mint egy előre megtervezett cirkusz csak is azért, hogy a tárgyalás „jogilag megfeleljen a követelményeknek”.  Ott a kocka már el volt vetve mielőtt a tárgyalóterembe beléptünk.  A bíróság nem volt kíváncsi a védekezés anyagára mert csak is egy vélemény, az ING Biztosító véleménye számított.

 

Nem tévedtem!  A bíróság a szakértő teljes beadványát, mint szentírást, elfogadta, nekem még esélyem sem volt érdemben nyilatkozni.  A bíróságot nem érdekelte a valós tények ismertetése állításaim bizonyítására.  Úgy a bírónőnek, mint a kirendelt igazságügyi szakértőnek megvolt a saját meglátása és megítélése a perrel kapcsolatosan, így én mint „nem kívánatos személy” kötelességem volt ott állni és elviselni a megaláztatást.  A bizonyítékok általam megkísérelt előadását ugyan elviselték (rá voltak kényszerülve), de mintha a falaknak beszéltem volna.  A tárgyalás végén átadtak nekem egy 700 ezer forintos számlát „a szakértő által elkészített munka kifizetésére”.  Azonnali tiltakozásomat ez ellen ott helyben a bíróság tudtára hoztam.  Ezt azonnali jogi lépés fogja követni.

 

Sajnálatos módon nem az első rossz tapasztalat ugyanezen a bíróságon.  A per legelső tárgyalásán mely 2013 december 5-én volt a bíróságon a bírónő felügyelete alatt megtartva, minden bizonyítási eljárás nélkül ott és azonnal pert veszítettem.  Természetesen az ügy fellebbezésre került a Szegedi Ítélőtáblához, ahol hatályon kívül helyezték az I. Fokú ítéletet és utasították a Kecskeméti Törvényszéket a per újra tárgyalására.

 

Összefoglalás:

 

Nem véletlen az ING Biztosító tiltakozása a valós tények feltárása és kivizsgálása ellen.  A tisztesség megkövetelné azt, hogy ha már a biztosító azt állítja, hogy a jó hírneve megsérült, akkor a vád teljes kivizsgálását kérje és követelje.  Az ING Biztosító azonban nem tartja kötelességének megfelelni az üzleti etika elvárásainak és nem hajlandó együttműködni a jelen felelősségrevonási eljárásban, holott valós és hiteles válaszokkal tartozik ügyfeleinek.  Az ING Biztosító köteles teljeskörűen együttműködő partner lenni minden olyan kérdéssel kapcsolatban, mely a saját pénzpolitikájának átlátható, etikus működésére és az ügyfélérdekek védelmére vonatkozik.

 

A per kezdete óta a jogi procedúra halmazatában az alábbi adatok születtek:

 

KERESETLEVELEK (2) 17 oldal

BEADVÁNYOK - ELLENKÉRELMEK - FELLEBBEZÉSEK: (35) 146 oldal

SZAKÉRTŐI ANYAG: (9) 117 oldal

JEGYZŐKÖNYVEK: (7) 48 oldal

ÍTÉLET(EK) - VÉGZÉSEK: (26) 76 oldal

 

Összesen: 404 oldal (2018-1-12)

 

Az eltelt majdnem 3 évben a fenti jogi procedúra következtében pontosan ott állok ahol 3 éve kezdődött a jogi menet.  Már 2 alkalommal volt a per továbbküldve II. fokra, mindkét alkalommal visszakerült az ügy a Kecskeméti Törvényszékre.  Idáig semmi érdemi változás nem történt.

 

Miután megaláztak és mindent megpróbáltak megtenni annak érdekében hogy elvegyék kedvem és tönkretegyenek, földre esve és kiábrándulva ugyan, de újra talpra állva a megpróbáltatásból, megrázva magam – megnyalva véres sebeimet még nagyobb eltökéltséggel folytatom küzdelmemet az igazságtalanság, és a fogyasztók jogainak az eltiprása ellen.

 

Az előzőlegesen felkért magánszakértő, aki később mint a „bíróság által kirendelt független igazságügyi szakértő” a folyamatok aktív résztvevője volt, dr. Ladó Judit Mária a vállalkozását a „Hites és Hiteles Kft” neve alatt vezeti.  („Hites és Hiteles”(?))

 

A következő tárgyalás 2017 január 12-én 13 órára van kitűzve a Kecskeméti Törvényszéken, majd amennyiben szükséges, annak a folytatása II. fokon valamint az Európai Felügyeletnél később garantált.

 

Garancia:

 

A nyomozási és bizonyítási eljárás az összes rendelkezésre álló adatokkal el lesz végezve / végeztetve még akkor is ha az nem az ING (NN) Biztosító Zrt. jogi és gazdasági érdekeit szolgálja.  Nagy valószínűséggel az ING (NN) Biztosító nincs hozzászokva ahhoz, hogy Magyarországon egy általános állampolgárnak legyen mersze és bátorsága arra, hogy egy nemzetközi multi pénzintézet által elkövetett gazdasági bűncselekmények sorozatát feltárja és nyilvánosságra merje hozni.

 

Valójában a folyamatban levő peres eljárás nem az ING (NN) Biztosító „jó hírnevéről(?)” szól, hanem arról, hogy egy állampolgár, nevezetesen Placz József észrevette a Biztosító által elkövetett gazdasági bűncselekményeket és annak törvénytelen cselekedeteit, majd miután nem tudta meggyőzni a Biztosítót törvényellenes cselekedeteinek a megszűntetésére, nyilvánosságra hozta azokat az interneten.

 

Az MNB Felügyelet mindenről részletesen tud!

 

Az ügy szomorúsága az, hogy az MNB Felügyelet alelnöke Dr. Windisch László úr részére 2016 június 20-i dátummal (Piacfelügyeleti eljárás és felülvizsgálati kérelem az NN Biztosító Zrt. által fiktíven forgalmazott részvények forgalmazásának a kivizsgálására. 2016-06-20)írásban és bizonyítékokkal ellátott bejelentés és kivizsgálási kérelem lett hivatalosan beadva.  Az MNB válasza nem volt más, mint egy általános „tájékoztatás” a unit-linked termékek tulajdonságairól és főbb jellemzőiről. (MNB VÁLASZA (2016-07-22))

 

Ez nem az első eset, amikor a Felügyelet értesítve lett az ING (NN) Biztosító Zrt. által elkövetett gazdasági bűncselekményének elkövetéséről.  Az elmúlt évek során több alkalommal írásban és részletes bizonyítási adatokkal ellátva kértem a T. Felügyeletet (PSZÁF) és a Hatóság valamennyi felelős szervét arra, hogy panaszomnak helyt adni és a szükséges nyomozást haladéktalanul megindítani szíveskedjenek, azonban megkereséseim süket fülekre találtak. Biztosítottam őket arról, hogy mindenben készségesen állok rendelkezésükre és együttműködésemmel szívesen segítem a nyomozást, azonban úgy tettek (és most is tesznek), mintha nem is az Ő felelősségük, kötelességük lenne a kivizsgálás elindítása.

 

Az idáig megtett Hatósági levelezések listája

 

Hol élünk mi?  Hogyan történhet meg ilyen mértékű törvényi visszaélés a fogyasztók kárára?

 

Természetesen az ING (NN) Biztosító korlátlan – felelőtlen garázdálkodása ellen előbb – utóbb hatósági kivizsgálás lesz foganatosítva.  Ha a Felügyeleti Hatóság (MNB) ezt nem hajlandó megtenni, természetesen az Európai Felügyelet majd cselekszik.

 

Rendkivül felháborító viszont az, hogy az elmúlt 3 évben a terjedelmes bizonyítási anyag az interneten való nyilvánosságra hozatala ellenére még idáig nem volt olyan személy aki elolvasta volna a bejegyzéseket és aki a hivatali beosztása és törvényi felelőssége / kötelessége alapján abban a helyzetben lenne, hogy cselekedni merne.

 

Egyáltalán merne-e bárki is Magyarországon az ING Biztosító törvénysértő magatartása és tevékenysége ellen hangot emelni anélkül hogy kockáztatná a beosztását és a megélhetését?  Tényként azt is állítom, hogy az évek során számtalan hírszolgálattal kapcsolatba lépve megosztottam az információt, és mindegyik KIVÉTEL NÉLKÜL úgy nyilatkozott hogy NEM KOCKÁZTATHATJA a vállalat működését és a megélhetését az ING Biztosítóval szemben.

 

NOS ENNYIT A SZÓLÁSSZABADSÁGRÓL!

 

Ha bárkinek kérdése lenne a fentiekkel kapcsolatosan, kérem lépjen velem kapcsolatba.  Én, mint idáig is, bárkivel – bárhol – bármikor megosztom az összes információt és a tapasztalatot.

 

A vádak és bizonyítékok részletes információja (már amit nem tiltottak le) a www.biztositobank.hu honlapon megtekinthetőek.

 

AZOK A JOGOK MELYEK NINCSENEK MEGVÉDVE AZOK ÖRÖKRE EL VANNAK VESZÍTVE!

 

 

Elérhetőségem:

Placz József

Email: placz@t-email.hu

30-415-4919

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra.