A PSZÁF közreműködésével – engedélyével az NN Biztosító (ING Biztosító) Zrt. szabadon és bűntetlenül fosztogatja – rabolja ügyfelei százezreit.

Cimkék: Manipulálás nyereségre - veszteségre (LETILTVA), Egyoldalú szerződésmódosításPlacz JózsefTisztességtelen kereskedelmi gyakorlat,

 

Az ING (NN) Biztosító Zrt. által a fogyasztók kárára elkövetett gazdasági bűncselekmények sorozatáról 2011. 06. 30-i kezdettel a kérelmek sorozatát küldtem a PSZÁF részére kivizsgálás céljából, és a Hatóság (PSZÁF) minden egyes kérelmet KIVÉTEL NÉLKÜL érdemi kivizsgálás nélkül megszüntette.

 

Példa: 1

 

Kérelem a PSZÁF-hoz (levél értelmezésére, 2011. 06. 30)

Kérelem a PSZÁF-hoz az általa írt Vezetői Kőrlevél minősítésére (2011. 09. 05.)

 

Kérelmemben a Hatóságot („PSZÁF”) a PSZÁF főigazgatóhelyettese által írt, az NN Biztosító (ING) Zrt. vezérigazgatójának címezett levelének (PSZÁF Vezetői Kőrlevél (4/2009), (ING Biztosító Változata)), értelmezésére kértem.

 

A PSZÁF válaszaiban (2) egyértelműen tudomásomra hozta, hogy az általuk írt levél tartalmához, valamint annak értelmezéséhez nekem nincs közöm, mert a levelet a PSZÁF nem nekem írta.  Másszóval, a Hatóság közreműködésével az NN Biztosító (ING) íratott, majd beadott egy levelet a Bíróságra, melyet az NN Biztosító (ING) jogilag ellenem próbált használni, és a PSZÁF véleménye szerint nekem nincs jogom értelmezni azt a levelet, melynek következményeként engem komoly kár érhetett volna.

 

PSZÁF válaszok:

 

PSZÁF válasza az általam írt Vezetői Kőrlevél minősítésére vonatkozó kérelemre 2011. 09. 14.

PSZÁF válasza az általam írt Vezetői Kőrlevél minősítésére vonatkozó kérelemre 2011. 09. 15.

 

A PSZÁF által írt „Vezetői Kőrlevél” tartalma alapján a Hatóság a Biztosító részére magyarázatot és jogi támaszt kívánt nyújtani, de a leírt információ alapján a PSZÁF-nak fogalma sem volt az általa leírtakról.  ("arbitrázs ügylet" értelmezése).  Magyarázatával próbálta felhívni a Biztosító figyelmét az „arbitrázs ügyletek” káros hatására, valamint javaslatot tett annak orvoslására.

 

Meggyőződésem, hogy úgy a PSZÁF főigazgató helyettese, valamint az NN Biztosító (ING Biztosító) vezérigazgató-helyettese, és az NN Biztosító (ING) vezető jogtanácsosa pontosan tudta / tudja és érti az „arbitrázs ügyleti” fogalom alkalmazhatóságát az NN Biztosító (ING Biztosító( keretein belül, de jogi lehetőségeivel élve megpróbálta befolyásolni (sikertelenül ugyan) a bíróságok jogi döntéseit.

 

Amennyiben a PSZÁF meggyőződése alapján adta a nevét az NN Biztosító (ING) jogi védelmére, úgy a Hatóságnak „PSZÁF” fogalma sincs az általa felügyelt pénzintézet valódi működéséről.

 

Példa: 2

 

Kérelem a PSZÁF-hoz az NN Biztosító (ING) Zrt befektetési értékpapírjai napi értékelési módszerének a felülvizsgálatára 2011. 07. 01.

 

Kérelemmel fordultam a PSZÁF-hoz az értékpapírok értékelési módszerének a felülvizsgálatára, melyre a Hatóság válaszában megszűntette az eljárást, és válaszaiban tudatta velem az NN Biztosító (ING) álláspontjait.

 

PSZÁF értesít az eljárás megszűntetéséről 2012. 05. 04.

 

A Biztosító álláspontjaival már azelőtt tisztában voltam mielőtt kérvényemet a PSZÁF részére megírtam.  Mivel nem értettem egyet az NN Biztosító (ING) álláspontjaival, a PSZÁF-hoz fordultam, mint Felügyelethez, annak kivizsgálása érdekében.

 

Példa: 3

 

Kérelem a GVH-hoz az egyoldalú szerződésmódosítás alkalmazásának a kivizsgálására (2012. 10. 01)

 

A GVH nem kívánt ezzel a témával foglalkozni, így a kérelem kivizsgálását átküldte a PSZÁF-hoz kivizsgálásra.

 

Természetesen a PSZÁF újból az eljárás megszűntetéséről döntött.

 

PSZÁF értesít az eljárás megszűntetéséről (2013. 05. 08)

 

A Hatóság (PSZÁF) válaszában értesített az NN Biztosító (ING) álláspontjáról, többek között a következőről:

 

“A Biztosító álláspontja szerint Kérelmező a fentiekre tekintettel a biztosítási jogviszony szempontjából nem jogosult a fogyasztókat megillető többletjogvédelemre.”

 

a PSZÁF mint „felügyeleti hatóság”, a pénzintézet javaslata és álláspontja szerint állapították meg a fentieket?

 

Továbbá, a PSZÁF utalt az „arbitrázsszerű ügyletek visszaszorítására”, melynek részletes magyarázata az első pontban található.

 

Továbbá, a PSZÁF válaszukban utalt arra, hogy mivel az én ügyemmel kapcsolatban már hatósági kivizsgálás volt – van folyamatban, így a PSZÁF az általam írt kérelem kivizsgálását meg kellett szűntetniük.

 

Megbotránkozva olvastam az 5-ik oldalon leírtakat, miszerint:

 

A Psztv. hivatkozott rendelkezése alapján tehát a Felügyeletnek - kérelemre - nincs arra irányuló eljárási kötelezettsége, hogy az általa hivatalból indított eljárás során - jelen esetben ellenőrzési eljárás keretében - hozott Határozata teljesítését ellenőrizze.  A fentiek következtében a Felügyeletnek nincsen eljárás jogi kötelezettsége - sőt jogszabályban foglalt lehetősége sem - arra vonatkozóan, hogy fogyasztóvédelmi eljárás keretében, kérelem alapján a Felügyeleti ellenőrzési eljárás keretében hozott Határozata Biztosító általi teljesítését felülvizsgálja.”

 

Forrás: 5-ik oldal, 7-ik bek.

 

Ezt valószínűleg a PSZÁF nem gondolta komolyan!  Amennyiben a PSZÁF-nak nincs felelősségük, kötelességük, valamint kötelezettségük az általuk hozott határozatok teljesítésének végrehajtását ellenőrzni, akkor egyáltalán miért hoznak határozatokat?  Hogy tovább menjek, akkor mi értelme van a PSZÁF létének, működésének és közpénzből való finanszírozásának?

 

A PSZÁF egyáltalán tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy annak ellenére, hogy kérelmeimet minden esetben a saját nevemben írtam, de a kérelmeim tárgyának szenvedő alanyai minden esetben egyértelműen az NN Biztosító (ING) valamennyi ügyfele (kb. 350 ezer ügyfél)?

 

Példa: 4

 

A PSZÁF honlapján a Hatóság nyilvánosságra hozza az általa szabálysértésekért pénzbírsággal súlytott pénzintézeteket.

 

Feltűnő, hogy az NN Biztosítóra (ING) ugyanabban az időszakban (2011. 01. 01 és 2013. 05. 31) között 5 alkalommal szabtak ki pénzbírságat, amíg más, hozzá hasonló pénzintézetekre több mint 30-40-50-100 alkalommal.

 

Mi ennek a magyarázata?

 

PSZÁF PÉNZBÍRSÁGOK

 

 

 

 

 

 

 

AEGON

40

 

 

ALLIANZ

102

 

 

AXA

58

 

 

CIB

100

 

 

ERSTE

109

 

 

FHB

11

 

 

GROUPAMA

64

 

 

ING - NN

5

 

 

MKB

16

 

 

OTP

59

 

 

RAIFFEISEN

18

 

 

UNICREDIT

17

 

 

UNIQA

31

 

 

VOLKSBANK

12

 

 

 

 

 

 

2011. 01. 01-TŐL 2013. 05. 31-IG

Forrás: http://www.pszaf.hu/bal_menu/hatarozatok/hatarozatok_keresese

 

Példa: 5

 

A PSZÁF 2013. februárjában „razziát” hírdetett annak felderítésére, hogy a pénzintézetek alkalmaznak-e egyoldalú szerződésmódosítást?

 

Annak ellenére, hogy már június elejét írjuk, és a PSZÁF-ot éveken keresztül számtalan  alkalommal írásban értesítettem az NN Biztosító (ING) Zrt. által alkalmazott egyoldalú szerződésmódosításról, idáig semmi hír nincs a Hatóság felöl arról, hogy leleplezte az NN Biztosító (ING) az egyoldalú szerződésmódosítás alkalmazását.

 

Miért?

 

Márciusban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete végig vizsgálja az összes bankot, annak ürügyén, hogy találnak-e egyoldalú szerződésmódosítást.”

 

Forráshttp://www.hitelinfo.biz/hitel-betet/marciustol-razziazik-a-pszaf

 

Példa: 6

 

Több alkalommal fordultam a PSZÁF-hoz írásbeli kérelemmel, melyekben az NN Biztosító (ING) Zrt. gazdasági bűncselekménysorozatának a kivizsgálását kértem.  Eddig az összes kivizsgálási kérelmemet utasították, és  minden eljárást megszűntettek.

 

A kivizsgálási kérelmekben többek között a következőkre hívtam fel a Hatóság „PSZÁF” figyelmét:

 

  1. Manipulálás az eszközalapok értékeivel (LETILTVA)
  2. Manipulálás a hozamszámolóval (LETILTVA)
  3. Manipulálás "nyereségre / veszteségre" (LETILTVA)
  4. Manipulálás az eszközalapok vesztes múltjának az eltüntetésével (LETILTVA)
  5. Manipulálás – „reklám”
  6. Manipulálás - a bíróság megtévesztése (PSZÁF Vezetői Körlevél)
  7. Manipulálás - egyoldalúan szerződést módosított ügyfeleivel
  8. Manipulálás – Bizonyítékok eltüntetése (hírlevelek, hozaminformáció
  9. stb).

 

Példa: 7

 

Figyelmemet felkeltette az a tény, hogy a PSZÁF-hoz beadott kérelmeim elutasítását több esetben egy „Borzáné, Dr. Okos Erika” főosztályvezető-helyettes asszony írta alá.  Ugyanakkor az NN Biztosító (ING) Zrt. vezérigazgató-helyettese Dr. Borza Gábor.  Esetleges összeférhetetlenséget gyanúsítottam a kettő személy között, így ennek felderítésére levelet írtam Dr. Szász Károly (PSZÁF Elnök) Úrnak ennek a kivizsgálására.  (Kérelem a PSZÁF Elnökéhez (Dr. Szász Károly) a "Borzáné, Dr. Okos Erika" (PSZÁF), és "Dr. Borza Gábor" NN Biztosító (ING) vezérigazgató helyettese rokoni kapcsolatának a kivizsgálására 2013. 05. 24)

 

Meglepően postafordultával Dr. Soltész Judit, (főosztályvezető) Asszony (PSZÁF válasza a "Borzáné, Dr. Okos Erika (PSZÁF) és "Dr. Borza Gábor" NN (ING) vezérigazgató helyettese rokoni kapcsolatáról 2013. 05. 29) válaszában többek között értesített a következőképpen:

 

,,A Felügyelet köztisztviselője kinevezésekor írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója a 4. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó szervezettel vezető tisztségviselői jogviszonyban, felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyban, munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.  A kinevezést követően keletkezett ilyen jogviszonyt köteles haladéktalanul bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlójának.  A Felügyelet köztisztviselője nem vehet részt olyan döntés előkészítésében vagy meghozatalában, amely az érintett szervezetre vonatkozik.  "A Felügyelet mindenkor e rendelkezéseknek megfelelően, szabályszerűen jár el, ugyanis a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően nyilatkoztatja valamennyi köztisztviselőjét, továbbá vizsgálja az összeférhetetlenség bárminemű fennállását.  Borzáné dr. Okos Erika főosztályvezető-helyettes Asszony vonatkozásában az ING Biztosító Zrt.-re irányuóo döntés előkészítésében, meghozatalában történő részvételt kizáró összeférhetetlenségi helyzet nem áll fenn.”

 

Eredeti levelemben nem azt kérdeztem, hogy a nevezett személyek „egy háztartásban” élnek-e, hanem a közöttük levő rokoni kapcsolat fennállása iránt érdeklődtem és érdeklődök.

 

Természetesen én azonnal újból tollat fogtam, és kérvényemben (Levél Dr. Soltész Judit Részére "Borzáné Dr. Okos Erika" (PSZÁF) és "Dr. Borza Gábor" NN (ING) vezérigazgató helyettese rokoni kapcsolatáról 2013. 06. 03) az előzőlegesen feltett kérdésemet újból megfogalmazva a következőképpen tettem fel:

 

„Az ING Biztosító Zrt. több mint 350 ezer ügyfele nevében és érdekében azt kívánom megtudni, hogy a PSZÁF állományában dolgozó Borzáné Dr. Okos Erika (főosztályvezető-helyettes) és az ING Biztosító igazgatóságának tagja, Dr. Borza Gábor úr (vezérigazgató-helyettes) között bármilyen rokonsági kapcsolat fennáll-e?

 

Függetlenül attól, hogy a PSZÁF érdemlegesen nyilatkozik-e Borzáné, Dr. Okos Erika és Dr. Borza Gábor rokoni (névrokoni) kapcsolatáról, az információ rövidesen ki lesz derítve és nyilvánosságra lesz hozva.  Véleményem szerint a PSZÁF cselekedetei nem véletlenül (érdek nélkül) történtek.  Még annak a felderítése is fontos, hogy az NN Biztosító (ING) Zrt. gazdasági érdekein kívül esetlegesen még mely más pénzintézetek esetleges jogellenes cselekedetei lettek megengedve a fogyasztók százezrei kárára.

 

Összefoglalás:

 

A Hatóság (PSZÁF) idáig úgy kezelte az összes kivizsgálásra beadott kérvényt, mintha a kérvényben említett információ KIZÁRÓLAGOSAN egy személyt, „PLACZ JÓZSEF”-et érintette volna.  Valójában az összes kivizsgálásra kért információ az NN Biztosító (ING) Zrt. összes ügyfelét érinti.  Meggyőződésem, hogy az NN Biztosító (ING) Zrt. gazdasági bűncselekménysorozatát nem követhette volna el a Hatóság (PSZÁF) tudta, beleegyezése és rábóllintása nélkül.  Erre vonatkozóan már 2012 óta  bejegyzésem van a http://biztositobank.hu/informacio honlapomon (Az NN Biztosító (ING biztosító) és a pszáf kapcsolata kivizsgálásra vár).

 

Felhívom a Hatóság „PSZÁF” figyelmét, tudatom és értesítem arról a tényről, hogy az NN Biztosító (ING). Zrt. az összes ügyfelei szerződésének ÖSSZES GAZDASÁGI TÉTELÉT 2012. 07. 01-i dátummal egyoldalúan módosíthatóvá változtatta. 

 

E törvényellenes cselekedetével a Hatóság hallgatólagos beleegyezésével utcai szabadrablással bűntetlenül és sikeresen fosztogatja ügyfeleit.  Továbbá arra a tényre, hogy véleményem szerint az NN Biztosító (ING) Zrt. a mai napig minden korlátozás és felelősségrevonás nélkül gátlástalanul szabadon rabolja – fosztogatja ügyfelei százezreit.

 

Kecskemét, 2013. június 7.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

 AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!