A "KIEMELTEN FONTOS" ADATOK ELTŰNTETÉSÉVEL / ELTITKOLÁSÁVAL AZ ING (NN) BIZTOSÍTÓ NEM OLDOTTA MEG A VALÓS BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK ELTŰNTETÉSÉT

Egy valóban megtörtént "rémtörténet"

150 milliárd forintot meghaladó pénzpiaci csalás

 

 

Az ING (NN) Biztosító 2014 december 31-ig havi hírleveleiben / eszközalaptájékoztatóiban az eszközalap teljes, nemzetközileg is nyilvántartott és publikált befektetési adatokat mint “Kiemelten Fontos Információk” tűntette fel.

 

GLOBÁLIS VÁLLALAT "KIEMELTEN FONTOS INFORMÁCIÓ" 2014-12-31 ING

 

A megadott információ adatai 100%-ban azonos volt egyazon eszközalap más nyelven (angol) is közzétett adataival.

 

GLOBÁLIS VÁLLALAT "KIEMELTEN FONTOS INFORMÁCIÓ" 2014-12-31 HOLLAND

 

A közzétett adatok részletes információt hozott nyilvánosságra a befektetéssel kapcsolatban.

 

"Kiemelten Fontos Információk"

 

Az alap típusa                                             FIXED INCOME

Befektetési jegy osztályának típusa Fedezetes I hozamtőkésítő

Befektetési jegy osztály devizaneme           EUR

ISIN-kód                                                       LU0555026920

Bloomberg-kód                                             IGHICEH LX

Reuters-kód                                                  LU0555026920.LUF

Telekurs-kód                                                 11935649

WKN-kód                                                       A1H9TK

Sedol-kód                                                      -

Kibocsátás országa                                       LUX

Referencia 70% Barclays US HY; 30% Barclays PanEuropean HY; 2% issuer cap; ex subfinancial; both hedged (EUR)

Nettó eszközérték számítás gyakorisága Daily

számítás gyakorisága

 

Az alap adatai

Az alap indulása                                          29/04/2011

Befektetési jegy osztályának indulása        02/05/2011

Nettó eszközérték (NEÉ)                            EUR 497.33

Előző hónap végi nettó eszközérték           EUR 510.28

12 havi NEÉ maximuma (23/06/2014)        EUR 518.73

12 havi NEÉ minimuma (16/12/2014)        EUR 488.63

Összes nettó eszközérték (millió)              EUR 5,769.22

Sorozat totál nettó eszközök (mln)            EUR 83.50

Átlagos Hátralevő Futamidő                      3.60

Átlagos hitelminősítés                                 B-

A lejáratig számított évesített hozam         7.16

Legalacsony potenciális hozam                 6.86”

 

2015 május 31-i kezdettel a Biztosító úgy döntött, hogy az eddig “Kiemelten Fontos Információk” közzététele már nem is “Kiemelten Fontos Információ", és valamennyi előzőlegesen közzétett befektetési információt eltűntetette a következő havi eszközalaptájékoztatóiból.

 

GLOBÁLIS VÁLLALAT "KIEMELTEN FONTOS INFORMÁCIÓ" 2015-5-31 ING

 

Valójában a Biztosító az előzőlegesen “kiemelten fontosnak minősített információkat” csak a magyar fogyasztók eszközalaptájékoztatóiból tűntette el, a holland anyacég továbbra is e fontos befektetési adatokat közzéteszi az összes havi eszközalaptájékoztatóiban nem csak magyar, hanem más nyelveken is.

 

  1. GLOBÁLIS VÁLLALAT "KIEMELTEN FONTOS INFORMÁCIÓ" 2016-11-30 HOLLAND-MAGYAR
  2. GLOBÁLIS VÁLLALAT "KIEMELTEN FONTOS INFORMÁCIÓ" 2016-11-30 BELGA-FRANCIA
  3. GLOBÁLIS VÁLLALAT "KIEMELTEN FONTOS INFORMÁCIÓ" 2016-11-30 NÉMET
  4. GLOBÁLIS VÁLLALAT "KIEMELTEN FONTOS INFORMÁCIÓ" 2016-11-30 HOLLAND-ANGOL
  5. GLOBÁLIS VÁLLALAT "KIEMELTEN FONTOS INFORMÁCIÓ" 2016-11-30 OLASZ
  6. Stb.

 

A fent felsorolt eszközalaptájékoztatók adatai 100%-ban betűre azonosak azzal a kivétellel, hogy a szöveg más nyelveken lett publikálva.

 

 

Jogosan felmerül az a kérdés, hogy az ING (NN) Biztosító aki 150 milliárd forint értéket (2016. 08. 31-i adat) meghaladó eszközalapokat forgalmaz a magyar fogyasztók részére miért, mi célból tűntette el az általa előzetesen “Kiemelten Fontos Információk” minősített adatait?

 

A valós indokot nagy valószínűséggel soha nem tudhatjuk meg, de a rendelkezésre álló hivatalos okmányok alapján az árfolyam értékei a következők:

 

Holland (valós)                     €529,50  (nemzetközileg is regisztrált érték)

ING-EURÓ                            €1,66322

ING-HUF                               164,79797

 

A számokból egyértelműen kitűnik, hogy az árfolyamok közötti arányok NEM AZONOSAK.

 

A Holland (valós) árfolyam 318-szor több mint az ING-EURÓ árfolyama, és 999-szer több mint egyazon eszközalap forintban forgalmazott értéke.

 

Az ING (NN) Biztosító valamennyi eszközalapjának az "Árfolyam - arány - hozam" adatait az alábbi hivatkozáson megtekinthető.

 

Árfolyam - arány - hozam táblázat

 

Az ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 35/2013. (XII. 16.) MNB RENDELET figyelembe vételével, valamint a pénz és tőkepiaci jogszabályoka alapján törvényileg elképzelhetetlen egyazon ISIN azonosítóval ellátott bármilyen befektetési jegy (eszközalap, részvény, kötvény, stb.) forgalmazva nem azonos devizában, árfolyamban.

 

Az alábbi hivatkozás a holland anyacég által nemzetközileg is nyilvánosságra hozott lista, melyben a „Globális Vállalat” összes forgalmazott változatát feltűntetik.  A táblázat adataiból egyértelműen kitűnik, hogy a „Globális Vállalat” 26 változatából az ISIN LU0555026920 azonosító alatt CSAK IS EGY eszközalap található.  (a Magyarországon forgalmazott 2 eszközalap KIVÉTELÉVEL)

 

GLOBÁLIS VÁLLALATI KÖTVÉNY ESZKÖZALAP ISIN VÁLTOZATAI - 2016-03-31 (26) 

 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy az eszközalap 26 változatából csak 1 változat (LU0546919555) van, mely forint alapú.  A nemzetközileg is publikált és nyilvántartott árfolyam 73,307,66 forint.  Az ING (NN) Biztosító által Magyarországon forgalmazott "Globális Vállalat" árfolyama 151,09058 forint.  A valós árfolyam 485-szöröse a Biztosító által Magyarországon forgalmazott eszközalapnak.  Jogos kérdés az, hogy a Biztosító miért nem forgalmazza a "forintos befektetők" részére azt a forint alapú (LU0546919555) eszközalapot mely rendelkezésére áll?  Azok, akik befektetése euróban van, azok NEM A RENDSZERES DEVIZÁK KÖZÖTTI ÁTVÁLTÁSSAL, valamint a devizák közötti értékkülönbséggel kívántak foglalkozni, csak a befektetésükkel.

 

ESZKÖZALAPOK ÖSSZESÍTETT ISIN VÁLTOZATAI (2017-01-31)

 

Az "eszközalapok befektetési teljesítményét" az ING (NN) Biztosító az ÁSZF 7/B pontja alapján a következőképpen határozta meg:

 

“7/b) Az eszközalapok jellemzôen egy-egy meghatározott befektetési alap (mögöttes alap) által kibocsátott befektetési eszközökbe fektetnek. Ennek megfelelôen az eszközalap befektetési teljesítményét a mögöttes alap befektetési teljesítménye határozza meg..  

 

Magyarázatra vár annak a megértése, hogy az ÁSZF 7/b figyelembevételével egy eszközalapnak 3 változata (holland, NN-Euró, NN-Forint) azonos ISIN LU0555026920 számmal ellátott változatának hogyan lehetnek különböző árfolyamai, eszközértékei valamint hozamai?

 

Az ING Biztosító Zrt. által forintban forgalmazott eszközalap árfolyama 146,70215 forint .  A kettő közötti árfolyam arány 499-szeres.  (73,307,66/146,70215).  Minden kétséget kizárva az ING (Holland) Biztosító által forintban forgalmazott eszközalap (LU0546919555) BEFEKTETÉSI ADATAI NEM AZONOSAK az ING (NN) Biztosító Zrt. Magyarországon forintban forgalmazott eszközalap befektetési adataival.  (LU0555026920)

 

A pénz és tőkepiaci jogszabályok figyelembe vételével ez törvényileg lehetetlen és elképzelhetetlen. 

 

Megválaszolásra vár annak a megértése, hogy az ING (NN) Biztosító Zrt. által euróban, valamint forintban forgalmazott árfolyam értékek minek alapján lettek meghatározva?  Mert hogy nem a valós, nemzetközileg is értékelt és publikált adatok alapján az biztos!

 

A Globális Vállalat árfolyam árányának „moderált eltéréséhez” viszonyítva a „Globális Élelmiszer Részvény Eszközalap” valós, és a Biztosító által nyilvánosságra hozott árfolyam arány 2,367-szeres.  (nem elírás, két-ezer-háromszáz-hatvan-hétszeres)

 

Kemény kérdések melyekre előbb-utóbb az ING (NN) Biztosító megadja magyarázatát!  A fenti pontok kivizsgálása pénz- és tőkepiaci szakemberek felelőssége, mely előbb, utóbb meg fog történni.

 

 

---------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra.  A cikkben a témával kapcsolatosan bizonyítékok (hírlevelek, eszközalaptájékoztatók, hozaminformációk, stb.) eredeti és hiteles formában megtekinthetőek.  Ha bárkinek bármilyen kérdése van, vagy bővebb információra lenne szüksége, én természetesen bárhol – bármikor és bárkivel megosztom az összes rendelkezésre álló információkat.

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu